Spring naar inhoud

De groep

24 december - De twaalfde stap van ons persoonlijke programma stelt dat we de boodschap ook moeten doorgeven aan de verslaafde die nog lijdt.… De groep is ons krachtigste voertuig om de boodschap door te geven.

Alleen voor vandaag - 24 december


De twaalfde stap van ons persoonlijke programma stelt dat we de boodschap ook moeten doorgeven aan de verslaafde die nog lijdt. De groep is ons krachtigste voertuig om de boodschap door te geven.

Bron: Basistekst, blz. 65

Als we voor het eerst naar NA-bijeenkomsten gaan, komen we in contact met herstellende verslaafden. Zij delen over ervaringen en gevoelens die we bij onszelf herkennen, wij weten dat zij verslaafden zijn. Aan hun kalme uitstraling zien we dat zij herstellende verslaafden zijn, zij hebben iets wat wij ook willen. Wanneer verslaafden op een NA-bijeenkomst hun herstel met ons delen, dan ervaren wij hoop.

De groepsleden verbinden zich om het samen voor elkaar te krijgen. Dat zorgt voor een aantrekkelijke sfeer op de bijeenkomst. Wij leveren een bijdrage aan de sfeer van herstel door een handje te helpen bij het voorbereiden van de bijeenkomst, door nieuwkomers te begroeten en na afloop een praatje te maken met andere verslaafden. Als we zodoende uiting geven aan onze verbondenheid, dan wordt een bijeenkomst aantrekkelijk en dat helpt de groep om over herstel te delen.

Het delen van ervaringen is één manier waarop we elkaar helpen, het ligt vaak aan de basis van ons gevoel dat we erbij horen. Wij identificeren ons met andere verslaafden en daardoor vertrouwen we hun boodschap van hoop. Als gevoelens van hoop en "erbij horen" zouden ontbreken, dan waren velen van ons al lang afgehaakt. Door te delen op een bijeenkomst bevorderen wij ons persoonlijk herstel en tegelijkertijd helpen we anderen.

Ik zal uitreiken naar een andere verslaafde in mijn groep en delen over mijn herstel.