Spring naar inhoud

Van afzondering naar verbinding

24 januari - Onze ziekte bracht ons in een isolement... Vijandig, wrokkig, egocentrisch en zelfzuchtig als we waren, sneden we onszelf af van de buitenwereld."

Alleen voor vandaag - 24 januari


Onze ziekte bracht ons in een isolement... Vijandig, wrokkig, egocentrisch en zelfzuchtig als we waren, sneden we onszelf af van de buitenwereld.

Bron: Basistekst, blz. 4

Verslaving is de ziekte van afzondering, een ziekte die ertoe leidt dat we ons afsluiten van de maatschappij, van onze familie en van onszelf. We doken weg. We logen. We keken neer op het bestaan van anderen; een bestaan dat voor ons onbereikbaar was. We maakten onszelf wijs dat er niets aan ons mankeerde, ook al wisten wij dat we hopeloos ziek waren - dat was nog het ergste van alles. We hadden geen aansluiting op de wereld en we stonden niet in contact met de werkelijkheid. We verloren onszelf in een zinloos bestaan en we trokken ons steeds verder terug uit de werkelijkheid.

Het NA-programma is speciaal toegesneden op mensen zoals wij. Het helpt ons om opnieuw in contact te komen met het leven zoals het voor ons was bedoeld; het programma trekt ons uit ons isolement. Wij liegen niet langer over hoe we ervoor staan. We geven toe machteloos te zijn en we erkennen de stuurloosheid van ons bestaan. We ontwikkelen het vertrouwen dat ons leven er beter op kan worden, dat we kunnen herstellen en dat geluk ook voor ons tot de mogelijkheden behoort. We worden eerlijk, we verstoppen ons niet langer, we 'laten onszelf zien en we vertellen de waarheid', wat er ook gebeurt. Al doende smeden we een band die ons persoonlijk leven verbindt aan de wereld om ons heen.

Als verslaafden hoeven we niet in afzondering te leven. De Twaalf Stappen kunnen ons opnieuw verbinden aan het leven - als we eraan werken.

Ik ben een deel van het leven om me heen. Ik zal het programma toepassen om mijn band met de wereld te versterken.