Spring naar inhoud

Verantwoordelijkheid

24 oktober - Wij zijn niet verantwoordelijk voor onze ziekte; we zijn alleen verantwoordelijk voor ons herstel. Als we datgene wat we geleerd hebben toepassen, krijgt ons leven een gunstige wending.

Alleen voor vandaag - 24 oktober


Wij zijn niet verantwoordelijk voor onze ziekte; we zijn alleen verantwoordelijk voor ons herstel. Als we datgene wat we geleerd hebben toepassen, krijgt ons leven een gunstige wending.

Bron: Basistekst, blz. 104

Als ons herstel vordert, zullen we steeds minder de verantwoordelijkheid voor onszelf en ons handelen uit de weg gaan. De toepassing van de principes van het NA-programma stelt ons in staat om ons leven te veranderen. Omdat we nu vrij zijn om te kiezen, krijgt ons bestaan een nieuwe betekenis. De keerzijde van keuzevrijheid is verantwoordelijkheid - en daar lopen we niet voor weg. Herstel is voor ons niet vanzelfsprekend.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons herstel door met een sponsor aan de Twaalf Stappen te werken.

Wij gaan geregeld naar bijeenkomsten en wij delen met de nieuwkomer het geschenk van herstel dat ons vrijuit werd geschonken. Wij verbinden ons aan een vaste groep en we nemen onze verantwoordelijkheid bij het delen van herstelervaringen met de nog lijdende verslaafde. De kwaliteit van ons leven neemt toe naarmate wij leren om op een doeltreffende manier de spirituele principes op al onze levensgebieden toe te passen.

Dankzij mijn herstel beschik ik over spiritueel gereedschap. Als ik daarvan gebruikmaak, ben ik bereid en in staat om verantwoorde keuzes te maken.