Spring naar inhoud

De negende stap – het leven herpakken

25 augustus - Wij bevrijden ons van ons gebroken verleden.

Alleen voor vandaag - 25 augustus


Wij bevrijden ons van ons gebroken verleden.

Bron: Basistekst, p. 40

Wanneer we aan de negende stap gaan werken, zijn we aangekomen in een spannende fase van ons herstel. Voor velen van ons vormde de puinhoop die we ervan hadden gemaakt de aanleiding om op zoek te gaan naar hulp. Nu krijgen we de kans om die op te ruimen, ons verleden recht te zetten en ons leven te herpakken.

Wij hebben ons langere tijd en met veel inzet op deze stap voorbereid.
Toen we naar NA gingen, zaten we er waarschijnlijk niet om te springen om de puinhoop van ons verleden onder ogen te zien. We begonnen er binnenskamers mee, door in ons eentje onze persoonlijke inventaris op te maken. Vervolgens legden we ons verleden openlijk voor aan een paar uitgekozen vertrouwelingen: wijzelf, onze Hogere Macht en iemand anders.

We bekeken al onze tekortkomingen - de bron van de nodige bende in ons leven - en we deden het verzoek om daarvan bevrijd te worden.

Ten slotte maakten wij een 'goedmaaklijst' teneinde alles wat we verkeerd deden recht te zetten en we werden bereidwillig om het daadwerkelijk te gaan doen.

En nu hebben we de gelegenheid om het goed te maken, om ons te bevrijden van de puinhoop uit ons verleden. Alles wat we tot dusver bij NA gedaan hebben, heeft ons hiernaartoe geleid.

Als we op dit punt van ons herstelproces zijn gekomen, is het werken aan de negende stap precies datgene wat we willen doen. Met de Twaalf Stappen en met behulp van een Hogere Macht, ruimen we het puin dat ons zo lang belemmerd heeft om vooruit te komen. We verwerven de vrijheid om te leven.

Ik zal de mogelijkheid aangrijpen om mijn leven te hernemen. Ik zal bevrijd worden van de brokstukken van mijn verleden.