Spring naar inhoud

Anonimiteit en eigenwijsheid

25 december - De drang om er persoonlijk beter van te worden... wat ons zoveel pijn heeft bezorgd in het verleden, valt weg als we trouw blijven aan het principe van anonimiteit.

Alleen voor vandaag - 25 december


De drang om er persoonlijk beter van te worden... wat ons zoveel pijn heeft bezorgd in het verleden, valt weg als we trouw blijven aan het principe van anonimiteit.

Bron: Basistekst, blz. 73

Het woord "anonimiteit" betekent "zonder naam". In het NA-programma heeft het begrip anonimiteit betrekking op het algemene principe van "onbaatzuchtigheid". De eerste stap naar onbaatzuchtigheid zetten wij als we onze eigen wil beginnen los te laten. Dat doen we door te erkennen dat we machteloos zijn om ons eigen leven in goede banen te leiden. Hoe minder we ons leven laten leiden door onze eigen wil, hoe meer we de kracht en de richting vinden waaraan het in ons leven zo ontbrak.

Het principe van onbaatzuchtigheid zorgt er niet alleen voor dat wij ons beter voelen, het helpt ons ook om een beter leven te leiden. Onze ideeën over hoe het leven eruit zou moeten zien, verliezen hun zeggingskracht en we staken onze pogingen om aan alles en iedereen onze wil op te leggen. Zodra we het idee van "ik weet alles" opgeven en erkennen dat ervaringen van andere mensen waardevol zijn, beginnen we hen met respect te behandelen. Andermans belangen worden even waardevol als onze eigen belangen. Wij stellen onszelf de vraag wat het beste is voor de groep in plaats van wat alleen voor onszelf het beste is. We maken een begin met een leven dat uit meer bestaat dan alleen wij, onze naam, onszelf. We beginnen te leven volgens het principe van anonimiteit.

God, bevrijd me alstublieft van mijn eigen wil. Help mij om het principe van anonimiteit te begrijpen, help mij om onbaatzuchtig te leven.