Spring naar inhoud

Principes boven persoonlijkheden

25 oktober - Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze tradities; dit herinnert ons er telkens weer aan om principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

Alleen voor vandaag - 25 oktober


Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze tradities; dit herinnert ons er telkens weer aan om principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

Bron: Traditie Twaalf

'Principes boven persoonlijkheden'. Velen van ons spreken het zachtjes mee wanneer de Twaalf Tradities worden voorgelezen. De woorden klinken misschien wat afgezaagd maar ze blijven belangrijk, zowel in onze dienstverlening als ons eigen leven. Deze woorden bevestigen waar wij voor staan, namelijk dat 'wij naar ons geweten luisteren en het goede doen, zonder aanzien des persoons.' Dit principe vormt een van de hoekstenen van ons herstelprogramma en onze tradities.

Maar wat betekent nu eigenlijk 'principes boven persoonlijkheden?' Het houdt in dat wij ons tegenover iedereen eerlijk, nederig, begripvol, verdraagzaam en geduldig opstellen, of wij nu iemand mogen of niet. De stelregel dat principes voorrang hebben boven individuen, leert ons dat we iedereen vanuit gelijkwaardigheid behandelen. De twaalfde stap vraagt van ons de principes toe te passen in al ons doen en laten; de twaalfde traditie stelt dat we de stappen toepassen in onze omgang met iedereen.

De toepassing van principes beperkt zich niet tot onze vriendenkring en wij gaan ermee door zodra de bijeenkomst is afgelopen. Ze zijn elke dag van toepassing, op iedereen…. op alle gebieden van ons leven.

Ik zal naar mijn geweten luisteren en het goede doen. Ik richt me op principes, niet op persoonlijkheden.