Spring naar inhoud

De vierde stap – onze gevoelens vrezen

25 september - Misschien zijn we bang voor een overweldigende kettingreactie van pijn en paniek als gevolg van het in contact komen met onze gevoelens.

Alleen voor vandaag - 25 september


Misschien zijn we bang voor een overweldigende kettingreactie van pijn en paniek als gevolg van het in contact komen met onze gevoelens.

Bron: Basistekst, blz. 29

Een veelgehoorde klacht bij de vierde stap is dat deze ons pijnlijk bewust maakt van de fouten in ons karakter. Misschien komen we in de verleiding om ons herstelprogramma te betwijfelen. Met overgave en aanvaarding kunnen we de bronnen aanboren die we nodig hebben om door te gaan met het stappenwerk.

Onze angst komt niet voort uit ons besef van onze karaktergebreken, het zijn de gebreken zelf die zo veel angst oproepen. Toen wij gebruikten, werden onze gevoelens beheerst door drugs en konden we het lijden negeren dat onze gebreken teweegbrachten. Nu we de drugs achterwege laten, voelen we die pijn wel. Als we weigeren te erkennen waar onze pijn vandaan komt, zal deze niet vanzelf verdwijnen. Ontkenning zet de pijn vast en maakt het erger.

De Twaalf Stappen richten zich op de karaktergebreken zelf en helpen ons om de ellende bij de wortel aan te pakken. Als onze karaktergebreken ons pijn doen, dan kunnen we ons de nachtmerrie van verslaving - waaruit we nu ontwaakt zijn - voor de geest halen. We kunnen onze hoop op bevrijding uit de tweede stap in herinnering roepen.

Net als bij de derde stap, kunnen wij onze wil en ons leven nogmaals overgeven aan de zorg van God, zoals wij God zien. Onze Hogere Macht zorgt voor de hulp die we nodig hebben om door te gaan met de overige Twaalf Stappen. We hoeven onze gevoelens niet te vrezen. Wij kunnen doorgaan met ons herstel, alleen voor vandaag.

Ik zal niet bang zijn voor mijn gevoelens. Met de hulp van mijn Hogere Macht zal ik mijn herstel voortzetten.