Spring naar inhoud

Wroeging

26 februari - De achtste stap biedt ons een enorme kans op een leven waarin schuld en wroeging niet langer de boventoon voeren in ons leven.

Alleen voor vandaag - 26 februari


De achtste stap biedt ons een enorme kans op een leven waarin schuld en wroeging niet langer de boventoon voeren in ons leven.

Bron: Basistekst, blz. 37

Wroeging was een van de gevoelens waarop wij bleven gebruiken. Onze actieve verslaving was één lange struikelpartij, die een hartverscheurend en verwoestend spoor achterliet. Het was te pijnlijk om onder ogen te zien. Naar ons idee konden we niets doen aan de door ons teweeggebrachte schade en dat knaagde des te meer. Met geen mogelijkheid viel het weer in orde te maken.

Als wij dit eerlijk onder ogen zien, dan kunnen we iets van de invloed van wroeging ongedaan maken. In de achtste stap maken we een feitelijk begin met het opstellen van een lijst van alle mensen die wij schade hebben berokkend. Wij erkennen ons aandeel in ons pijnlijke verleden.

Maar de achtste stap vraagt niet van ons om al onze fouten recht te zetten. Het gaat bij deze stap alleen om de bereidheid het met al deze mensen weer goed te maken. We worden bereidwillig om de door ons aangerichte schade op te ruimen. Daarmee tonen we bereidheid om te veranderen en zo bekrachtigen we het helende herstelproces.

Wroeging is niet langer een manier waarmee wij onszelf kwellen, het is gereedschap geworden dat we kunnen hanteren om onszelf te vergeven.

Vandaag zal ik mijn gevoelens van wroeging gebruiken als opstap naar heling door middel van de Twaalf Stappen.