Spring naar inhoud

Een sponsor vertrouwen is het risico waard

26 maart - De meeste leden gaan op zoek naar iemand bij wie ze het gevoel hebben dat er een vertrouwensband kan ontstaan, iemand die, zo te zien, met ons mee kan leven...

De meeste leden gaan op zoek naar iemand bij wie ze het gevoel hebben dat er een vertrouwensband kan ontstaan, iemand die, zo te zien, met ons mee kan leven...

Alleen voor vandaag - 26 maart

Bron: IP nr. 11, Sponsorschap, Herzien

Sponsorschap is wellicht iets nieuws voor ons. Wij gingen vele jaren door het leven zonder enige sturing. We volgden alleen ons eigenbelang, we wantrouwden iedereen en vertrouwden niemand. Nu wij leren te leven als herstellende verslaafde, ontdekken wij dat we hulp nodig hebben. Wij kunnen het niet langer alleen; we moeten het risico nemen om een ander te vertrouwen. Vaak is onze sponsor de eerste persoon met wie we dat risico aangaan. Hij of zij is iemand voor wie we respect hebben, met wie we ons kunnen vereenzelvigen en die we met reden kunnen vertrouwen.

Wanneer wij onszelf blootgeven aan onze sponsor, ontstaat er een band. Wij geven onze geheimen prijs en we leren vertrouwen op de geheimhouding van onze sponsor. Wij delen wat ons bezighoudt en we leren waardering op te brengen voor de ervaring van onze sponsor. Wij delen onze pijn en we krijgen daar begrip voor terug. Wij leren elkaar kennen, we respecteren elkaar en er ontstaat wederzijdse genegenheid. Hoe meer wij onze sponsor leren vertrouwen, hoe meer we onszelf leren vertrouwen.

Vertrouwen helpt ons om afstand te nemen van een leven waarin het ons aan richting ontbrak; een leven vol angst, verwarring en achterdocht. In het begin is het riskant om een andere verslaafde te vertrouwen. Maar vertrouwen speelt ook een rol in onze relatie met een Hogere Macht. Gewaagd of niet, onze ervaring zegt ons dat wij niet zonder kunnen. En naarmate wij het risico nemen om onze sponsor te vertrouwen, zullen we meer openstaan voor wat er in ons eigen leven speelt.

Ik wil groeien en veranderen. Ik zal het risico nemen om mijn sponsor te vertrouwen en ontdekken dat delen lonend is.