Spring naar inhoud

God kon ons weer geestelijk gezond maken

27 december - Het proces van ertoe komen te geloven, maakt ons weer geestelijk gezond. De kracht om in actie te komen, danken we aan dit geloof.

Alleen voor vandaag - 27 december


Het proces van ertoe komen te geloven, maakt ons weer geestelijk gezond. De kracht om in actie te komen, danken we aan dit geloof.

Bron: Basistekst, blz. 29

Nu we eindelijk onze waanzin hebben erkend - en er op allerlei gebieden voorbeelden van hebben gezien - speelt wellicht bij ons de gedachte dat we de rest van ons leven gedoemd zijn om dit gedrag te herhalen. Tijdens onze actieve verslaving was alle hoop vervlogen, we konden ons niet voorstellen dat we ooit clean zouden worden. En nu kunnen we misschien net zo overtuigd zijn van de hopeloosheid van onze huidige waanzin.

Dat is niet terecht! Wij weten dat we vrij zijn van actieve verslaving dankzij de genade van een liefdevolle God. Onze Hogere Macht was in staat om ons op wonderbaarlijke wijze te bevrijden uit onze obsessie om drugs te gebruiken. Wij mogen er daarom ook zeker van zijn dat deze Macht ons kan bevrijden uit onze waanzin, in welke vorm dan ook.

Als we daaraan twijfelen, dan hoeven we alleen maar even stil te staan bij de geestelijke gezondheid die inmiddels in ons leven is teruggekeerd. Misschien hebben we in een dolle bui van alles op krediet gekocht. Toch zal onze geestelijke gezondheid terugkeren zodra we onze nederlaag toegeven en er radicaal het mes inzetten. Misschien voelen we ons eenzaam en wilden we onze oude gebruikersvrienden weer eens opzoeken. In plaats daarvan kunnen we een gezonde keuze maken en bij onze sponsor langsgaan.

De waanzin van onze actieve verslaving ligt achter ons als we tijdens ons herstel momenten van geestelijke gezondheid beginnen te ervaren. Ons geloof in een Macht groter dan wijzelf neemt toe zodra we gaan inzien dat zelfs onze waanzin niets voorstelt in de ogen van deze Macht.

Ik dank God, zoals ik God zie, voor elke gezonde handeling in mijn leven, want dat wijst erop dat mijn geestelijke gezondheid terugkeert.