Spring naar inhoud

Hulp van God zoeken

27 november - Op sommige momenten tijdens ons herstel kan het besluit dat we om Gods hulp vragen onze belangrijkste bron van kracht en moed zijn.

Alleen voor vandaag - 27 november


Op sommige momenten tijdens ons herstel kan het besluit dat we om Gods hulp vragen onze belangrijkste bron van kracht en moed zijn.

Bron: Basistekst, blz. 31

Bij de derde stap besluiten we ons open te stellen voor de leiding en zorg van een liefdevolle Hogere Macht in ons dagelijks leven. Wij nemen het besluit om ons leven aan die zorg en leiding toe te vertrouwen. Sommigen van ons geloven dat wij na ons besluit vanzelf door God geleid zullen worden; het is dan alleen nog een kwestie van de weg in de gaten houden.

De beslissing in de derde stap is een geloofsdaad. En telkens wanneer wij God om hulp vragen, vernieuwen we ons geloof. Als we ons geloof dagelijks in praktijk brengen, dan ontvangen wij alle moed en kracht die we nodig hebben. We weten ons immers gesteund door de hulp van onze Hogere Macht en wij vertrouwen erop dat in onze behoeften zal worden voorzien. Dit geloof en vertrouwen is voor ons beschikbaar, we hoeven er slechts om te vragen.

Ik vraag mijn Hogere Macht om mij te helpen bij alles wat ik onderneem. Zodoende zal ik mijzelf eraan herinneren dat ik er niet alleen voor sta.