Spring naar inhoud

Aan het licht

28 augustus - Deze gebreken groeien in het donker en sterven af als ze aan het licht treden.

Alleen voor vandaag - 28 augustus


Deze gebreken groeien in het donker en sterven af als ze aan het licht treden.

Bron: Basistekst, blz. 31

De vijfde stap vraagt van ons dat we onze ware aard delen met God, onszelf en iemand anders. Deze stap spoort ons niet aan om iedereen tot in detail deelgenoot te maken van onze geheimen over onszelf. Evenmin wordt er van ons verlangd om iedere beschamende en beangstigende gedachte uit het verleden wereldkundig te maken.
Stap Vijf geeft alleen aan dat onze geheimen ons meer kwaad dan goed doen wanneer wij ze volledig voor onszelf houden.

Als we toegeven aan onze weerzin om onze ware aard zelfs ook maar aan één persoon te onthullen, dan krijgt de verborgen kant van ons leven ons meer in z'n greep. En wanneer deze geheimen de overhand krijgen, drijven ze een wig tussen onszelf, onze Hogere Macht en de dingen waaraan wij tijdens ons herstel de meeste waarde aan hechten.

Wanneer wij onze geheimen in vertrouwen delen met iemand anders - wellicht onze sponsor of een goede vriend - zal deze persoon ons doorgaans niet afwijzen. We onthullen onszelf aan iemand anders en we worden beloond met acceptatie. We zullen daarbij leren beseffen dat eerlijk delen over onszelf niet levensbedreigend is. De geheimen hebben hun macht over ons verloren.

Ik kan de geheimen in mijn leven van hun angel ontdoen door ze met iemand anders te delen.