Spring naar inhoud

Groepsgeweten

28 juni - Samenwerken met anderen is nog maar het begin van servicewerk.

Samenwerken met anderen is nog maar het begin van servicewerk.

Alleen voor vandaag - 28 juni


Bron: Basistekst, blz. 56

Servicewerk vraagt om onbaatzuchtige toewijding bij het uitdragen van de boodschap naar de nog lijdende verslaafde. Maar onze servicegerichte houding heeft meer om het lijf. Service vereist ook dat we in de spiegel kunnen kijken en onze motieven nagaan. Door onze inspanningen bij servicewerk, vallen we extra op in de gemeenschap. Bij NA ben je al snel een 'grote vis in een kleine vijver'. Met onze controlerende houding, jagen we gemakkelijk een nieuwkomer de deur uit.

Groepsgeweten is een van de belangrijkste principes bij het doen van service. Het is van wezenlijk belang om te onthouden dat groepsbewustzijn hetgene is wat telt - en niet onze individuele overtuigingen en wensen. We zetten onze gedachten en overtuigingen in bij de ontwikkeling van het groepsgeweten. Zodra dat bewustzijn tot uiting komt, laten we ons daardoor leiden. Werken met en niet tegen anderen, dat is de sleutel. Als we voor ogen houden dat we gezamenlijk streven naar het ontwikkelen van een collectief bewustzijn, zullen we merken dat alle gezichtspunten van gelijke waarde zijn. Wanneer de discussie is afgelopen, worden alle gezichtspunten gebundeld teneinde een eensgezinde boodschap uit te dragen.

Het is vaak verleidelijk om te denken dat wij weten wat het beste is voor de groep. Als we onthouden dat het er niet toe doet of we onze zin krijgen, dan is het gemakkelijker om service te aanvaarden zoals het is bedoeld - een manier om de boodschap uit te dragen naar de verslaafde die nog lijdt.

Ik zal een rol vervullen bij de ontwikkeling van het groepsgeweten. Ik zal onthouden dat de wereld niet zal vergaan als ik mijn zin niet krijg. Bij al mijn service-inspanningen zal ik het voornaamste doel ervan in gedachte houden. Ik zal een nieuwkomer de helpende hand bieden.