Spring naar inhoud

Hoop

28 september - Als we ons geleidelijk meer op God dan op onszelf richten, wordt onze wanhoop vervangen door hoop.

Alleen voor vandaag - 28 september


Als we ons geleidelijk meer op God dan op onszelf richten, wordt onze wanhoop vervangen door hoop.

Bron: Basistekst, blz. 92

Wanhoop was voor ons als gebruikende verslaafden de eeuwige metgezel. Het wierp een schaduw over al ons doen en laten. Wanhoop is eigen aan actieve verslaving: zodra we gebruiken wordt het telkens weer aangewakkerd. We gleden dieper en dieper weg in ellende, wat we ook deden om ons leven een andere wending te geven. Onze pogingen om ons leven in de hand te houden, draaiden veelvuldig uit op mislukking. In zekere zin was de erkenning van onze machteloosheid in de eerste stap een erkenning van wanhoop.

Stap Twee en Drie voeren ons geleidelijk weg uit het moeras van wanhoop. Hoop wordt onze nieuwe metgezel en is de reisgenoot van de herstellende verslaafde. Nadat wij hebben toegegeven dat zo veel van onze pogingen om te veranderen zijn mislukt, komen wij ertoe om te geloven dat er een Macht is die groter is dan wijzelf. Wij geloven dat deze Macht ons kan - en zal - helpen. Ter bevestiging van onze hoop op een beter leven, passen we de tweede en derde stap toe en richten we ons op die Hogere Macht voor leiding.

Als we in ons dagelijks leven leren vertrouwen op de steun van onze Hogere Macht, dan houden we het langdurige experiment in zelfredzaamheid voor gezien. De laatste resten van wanhoop zullen achter de horizon verdwijnen.

Ik zal mijn besluit van de derde stap bekrachtigen. Met een Hogere Macht in mijn leven neemt hoop de plaats in van wanhoop.