Spring naar inhoud

Niet achterom kijken

29 augustus - De Stappen bieden een grote verandering in een leven waarin schuld en wroeging de boventoon voerden. Onze toekomst verandert omdat we degenen die we schade hebben berokkend, niet hoeven te ontlopen. Het resulteert in een nieuwe vrijheid die een einde maakt aan ons isolement.

Alleen voor vandaag - 29 augustus


De Stappen bieden een grote verandering in een leven waarin schuld en wroeging de boventoon voerden. Onze toekomst verandert omdat we degenen die we schade hebben berokkend, niet hoeven te ontlopen. Het resulteert in een nieuwe vrijheid die een einde maakt aan ons isolement.

Bron: Basistekst, blz. 38

Velen van ons zitten vol berouw als we naar NA gaan. Onze Stappen helpen ons een begin te maken om daarvan af te komen. We lopen ons leven na en we geven toe waar we fout zaten. We maken het goed en we proberen oprecht ons gedrag te veranderen. Zodoende ervaren we een gevoel van vrijheid dat ons vervult met vreugde.

We hoeven niet langer ons verleden te ontkennen of te betreuren. Wanneer we het eenmaal hebben goedgemaakt, is het werkelijk over en uit met wat we misdaan hebben. Vanaf dat moment is ons verleden niet langer hetgeen dat voor ons het zwaarst weegt. Wat telt is waar wij heengaan.

Bij NA beginnen we vooruit te kijken. We blijven ‘alleen voor vandaag' clean, dat klopt. Toch zullen we merken dat we doelen beginnen te stellen en in staat zijn om te dromen. We kunnen uitzien naar de vreugde die tijdens het leven in herstel in het verschiet ligt. Als we vooruit kijken, houden we de blik gericht op de toekomst en zitten we niet klem in berouw of spijt over ons verleden. Het valt immers niet mee om vooruit te komen als we achterom kijken.

De Stappen hebben mij bevrijd van het door mij betreurde verleden. Vandaag blik ik vooruit naar mijn nieuwe leven in herstel.


2 gedachten over “Niet achterom kijken

Reacties zijn gesloten.