Spring naar inhoud

Door andermans ogen

29 december - Wanneer iemand ons op een tekortkoming wijst, kunnen we onmiddellijk in de verdediging schieten... [Maar] als we werkelijk vrij willen zijn, dan luisteren we goed naar de inbreng van onze medeverslaafden.

Alleen voor vandaag - 29 december


Wanneer iemand ons op een tekortkoming wijst, kunnen we onmiddellijk in de verdediging schieten... [Maar] als we werkelijk vrij willen zijn, dan luisteren we goed naar de inbreng van onze medeverslaafden.

Bron: Basistekst, blz. 35

Tijdens ons herstel komen wij op een zeker moment tot het onaangename besef dat de manier waarop anderen ons zien niet noodzakelijk overeenkomt met ons zelfbeeld. Wij zijn waarschijnlijk niet zo slecht, goed, mooi of lelijk als we zelf denken. We staan te dicht op onszelf om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Op dat vlak kunnen we ons voordeel doen met de blik van onze vrienden in het programma. Zij zijn voldoende met ons begaan om te vertellen wat zij zien als ze naar ons kijken. Zij kunnen goede eigenschappen opmerken waarvan we zelf geen weet hebben. Zij kunnen ons wijzen op nare trekjes waar we mogelijk zelf geen erg in hebben.

Wellicht schieten we bij zulke "hulp" in de verdediging en soms is dat terecht. Maar al is het een gemene opmerking, het kan toch licht werpen op aspecten van ons herstel die we zelf niet kunnen zien. Wat de reden ook is en wie het ook heeft gezegd, als het om een bruikbaar inzicht gaat kunnen we het ons niet veroorloven om het naast ons neer te leggen.

Overigens hoeven we niet eens te wachten tot anderen het uit zichzelf zeggen. Als we tijd doorbrengen met onze sponsor of andere NA-leden die we vertrouwen, dan kunnen we zelf het initiatief nemen door te vragen of zij iets aan ons zien waar wij zelf blind voor zijn. Wij hebben behoefte aan een beeld van ons leven dat ons eigen beeld ervan overstijgt. Dat beeld kunnen we verkrijgen als we naar onszelf kijken door de ogen van een ander.

Ik probeer om mijzelf te zien zoals ik werkelijk ben. Ik zal luisteren naar wat anderen over mij zeggen en naar mijzelf kijken door de ogen van een ander.