Spring naar inhoud

Verwachtingen

29 juli - Als we beseffen hoezeer we behoefte hebben aan vergeving, dan zullen we geneigd zijn om vergevingsgezinder te zijn.

Als we beseffen hoezeer we behoefte hebben aan vergeving, dan zullen we geneigd zijn om vergevingsgezinder te zijn.

Alleen voor vandaag - 29 juli

Bron: Basistekst, blz. 38

Ons gedrag tegenover andere mensen in ons leven, vormt een spiegel van ons gedrag ten opzichte van onszelf. Wanneer we perfectie eisen van onszelf, verwachten we dat ook van anderen om ons heen.

Terwijl we ernaar streven om onze levens te verbeteren en te helen tijdens herstel, verwachten we mogelijk ook dat anderen even hard werken en in hetzelfde tempo herstellen als wij. En net zoals wij onze eigen fouten dikwijls als onvergeeflijk zien, kunnen we afstand nemen van vrienden en familieleden die niet aan onze verwachtingen voldoen.

Het werken aan de Stappen, helpt ons bij het inzien van onze eigen beperkingen en menselijkheid. We beginnen ons falen te zien als menselijke fouten. We beseffen dat we nooit volmaakt zullen zijn, dat we soms onszelf en anderen moeten teleurstellen. We hopen op vergeving.

Als we onszelf op een zachtaardige manier leren accepteren, kunnen we naar anderen gaan kijken vanuit hetzelfde aanvaardende en verdraagzame hart. Deze mensen zijn ook mensen die hun best proberen te doen en daarin soms tekortschieten.

Ik zal anderen behandelen met de verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid die ik voor mezelf ook wil opbrengen.