Spring naar inhoud

De zorg van onze Hogere Macht

29 november - Wij geloven dat onze Hogere Macht voor ons zal zorgen.

Alleen voor vandaag - 29 november


Wij geloven dat onze Hogere Macht voor ons zal zorgen.

Bron: Basistekst, blz. 67

De toepassing van enkele eenvoudige uitgangspunten kan van grondige invloed zijn op ons leven. Op dit idee is ons programma gebaseerd. Zo gaan wij er onder andere vanuit dat onze Hogere Macht voor ons zal zorgen als we daarom vragen. Omdat het zo'n fundamenteel begrip is, zijn we ons er niet altijd even goed bewust van. Maar laten we niet vergeten dat het om een spirituele waarheid gaat die we heel bewust moeten leren toepassen. Als we dat nalaten, dan lopen wij het risico iets wezenlijks te missen. Dit principe is voor ons herstel net zo belangrijk als ademhalen.

Wat doen we als wij blootstaan aan stress of worden overvallen door paniek? Dat zal voor ons geen probleem zijn als we geregeld aandacht hebben besteed aan het verbeteren van de relatie met onze Hogere Macht. In plaats van overhaast te reageren, maken we pas op de plaats. We halen ons bepaalde momenten voor de geest waarop onze Hogere Macht heeft laten zien dat hij voor ons zorgt. Zo worden wij ervan verzekerd dat onze Hogere Macht nog steeds met ons leven is belast. Vervolgens vragen wij leiding en kracht om de situatie verstandig aan te pakken en gaan we rustig verder, in het vertrouwen dat ons leven in de handen van God ligt.

In ons witte boekje lezen we: 'Ons programma bestaat uit een aantal principes'. Als we stelselmatig zoeken naar situaties waarin deze principes voor ons van waarde zijn, zullen wij ze meer vanzelfsprekend kunnen toepassen.

Ik zal streven naar verbetering van het bewuste contact met de Hogere Macht die voor mij zorgt. Als de noodzaak zich voordoet, mag ik er gerust op zijn dat ik op die zorg kan vertrouwen.