Spring naar inhoud

Wij hebben elkaar nodig

3 februari - Iedereen kan zich bij ons aansluiten, ongeacht leeftijd, ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of het ontbreken van een geloofsovertuiging.

Alleen voor vandaag - 3 februari


Iedereen kan zich bij ons aansluiten, ongeacht leeftijd, ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of het ontbreken van een geloofsovertuiging.

Bron: Basistekst, blz. 10

Tijdens onze actieve verslaving sloten wij ons af voor alles wat nieuw of anders was. Wij hadden aan niets of niemand behoefte, dachten we. We hadden geen enkel belang bij mensen die ons onbekend waren, mensen uit een andere buurt, mensen van een ander ras of met een andere sociaal-economische achtergrond of nationaliteit. Voor ons gold: onbekend maakt onbemind.

Tijdens ons herstel kunnen wij ons zo"n houding niet langer veroorloven. Wij hebben ons immers niet voor niets aangesloten bij NA; wat we ook verzonnen, het leidde nergens toe. Als wij hopen te groeien tijdens ons herstel, dan doen we er goed aan om ons open te stellen voor nuttige ervaringen. Daarbij doet niet ter zake van wie deze ervaringen afkomstig zijn.

Waar wij ook vandaan komen, wij allen hebben twee dingen gemeen die we met niemand anders delen: onze ziekte en ons herstel. We zijn afhankelijk van elkaar vanwege onze gedeelde ervaringen. En hoe breder deze ervaringen zijn, hoe meer wij van elkaar kunnen opsteken. Als we alle uitdagingen van het leven clean aan willen gaan, dan kan elk beetje ervaring en elk gezichtspunt op ons programma ons van pas komen.

Herstellen is niet altijd gemakkelijk. De kracht die daarvoor nodig is, doen we op bij onze NA-vrienden. Vandaag zijn wij dankbaar voor alle verschillen in onze groep, want in de verscheidenheid ligt onze kracht.

Ik weet dat naarmate de ervaring van mijn groep zich verbreedt, de groep beter in staat zal zijn om mij te steunen in de verschillende situaties die ik het hoofd moet bieden. Vandaag sta ik open voor iedere verslaafde in mijn vaste groep, ongeacht zijn of haar afkomst.