Spring naar inhoud

Onze grootste behoefte

3 januari - Uiteindelijk zijn onze overtuigingen en opvattingen zodanig veranderd dat we inzien waar wij de grootste behoefte aan hebben: Gods wil voor ons en de kracht deze uit te voeren.

Alleen voor vandaag - 3 januari


Uiteindelijk zijn onze overtuigingen en opvattingen zodanig veranderd dat we inzien waar wij de grootste behoefte aan hebben: Gods wil voor ons en de kracht deze uit te voeren.

Bron: Basistekst, blz. 55

Toen we voor het eerst bij NA kwamen, hadden we zo onze persoonlijke opvattingen over wat onze behoeften zijn. Sommigen van ons richtten zich op het vergroten van persoonlijk bezit, we dachten dat herstel gelijkstond aan uiterlijk succes. Maar herstellen is niet hetzelfde als succes hebben. Vandaag geloven wij dat we het meest behoefte hebben aan geestelijke leiding en kracht.

Van alle schade die onze verslaving heeft toegebracht, is de schade aan onze spiritualiteit het grootst. Onze ziekte bepaalde onze eerste levensbehoefte: verkrijgen, gebruiken en van alles bedenken om aan meer te komen. Als slaaf van onze alles overheersende zucht naar drugs ontbrak het ons aan een gevoel van verbondenheid en een doel in het leven. Op spiritueel vlak waren wij bankroet.

Vroeg of laat komen wij erachter dat we tijdens ons herstel behoefte hebben aan "kennis van Gods wil voor ons leven en de kracht om die uit te voeren". Dankzij zulke kennis en kracht krijgt ons leven de leiding en de bestemming die door onze verslaving uit beeld waren geraakt. De wil van God bevrijdt ons van onze eigen wil. We worden niet langer alleen gedreven door onze eigen behoeften. We kunnen in vrijheid en op voet van gelijkheid met anderen samenleven.

Er is niets mis met uiterlijk succes. Maar zonder de spirituele verbinding die het NA-programma ons biedt, raakt onze grootste behoefte in herstel niet vervuld, hoe groot ons "succes" ook mag lijken.

Ik zal streven naar de vervulling van mijn grootste behoefte: een levendige, richtinggevende relatie met God, zoals ik God zie.