Spring naar inhoud

Terugval

3 maart - Er zullen hoe dan ook momenten komen waarop wij echt willen gaan gebruiken. Wij willen vluchten en we voelen ons beroerd. Wij moeten ons dan herinneren waar we vandaan komen en dat het deze keer erger zal zijn. Op deze momenten hebben wij het programma het hardst nodig.

Er zullen hoe dan ook momenten komen waarop wij echt willen gaan gebruiken. Wij willen vluchten en we voelen ons beroerd. Wij moeten ons dan herinneren waar we vandaan komen en dat het deze keer erger zal zijn. Op deze momenten hebben wij het programma het hardst nodig.

Alleen voor vandaag - 3 maart

Bron: Basistekst, blz. 78

Als wij met het idee van een terugval spelen, dan doen we er goed aan om ons gebruik tot in het uiterste detail te doordenken. Voor velen van ons zou het ernstige gezondheidsproblemen, gevangenisstraf en zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Velen van ons hebben ze gekend: mensen die na een lange cleantijd terugvielen en aan hun ziekte overleden.

Een terugval naar actieve verslaving gaat echter gepaard met een dood die wellicht erger is dan een lichamelijk sterven. Het gaat dan om een geestelijke dood, die optreedt wanneer wij afsterven van onze Hogere Macht. In al die jaren hebben wij een spiritueel contact opgebouwd. En dat zal afbrokkelen als wij gebruiken en zal misschien wel helemaal verdampen. Wij zullen ons werkelijk alleen voelen.

Het lijdt geen twijfel dat wij tijdens ons herstel door donkere tijden heengaan. Er bestaat maar één manier om door zulke lastige periodes heen te komen: met vertrouwen. Als wij geloven dat onze Hogere Macht bij ons is, dan weten we dat alles goed zal komen.

Hoe slecht wij ons ook voelen tijdens ons herstel, een terugval kan nooit de oplossing zijn. Samen komen we tot herstel. Als we clean blijven, zal de duisternis wegtrekken en zal het contact met onze Hogere Macht zich verdiepen.

Ik dank mijn Hogere Macht voor het geschenk van NA. Ik weet dat terugval geen uitweg biedt. Voor welke uitdagingen ik ook kom te staan, ik zal ze tegemoet treden met de God, zoals ik God zie.