Spring naar inhoud

Nederigheid blijkt uit anonimiteit

3 september - Nederigheid is een neveneffect dat ons in staat stelt om te groeien en onze vrijheid te ontplooien. We hoeven niet langer bang te zijn dat werkgevers, familie en vrienden erachter komen dat we verslaafden zijn.

Nederigheid is een neveneffect dat ons in staat stelt om te groeien en onze vrijheid te ontplooien. We hoeven niet langer bang te zijn dat werkgevers, familie en vrienden erachter komen dat we verslaafden zijn.

Alleen voor vandaag - 3 september
Bron: Basistekst, blz. 72-73

‘Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze tradities.’ Velen van ons begrepen wellicht niet zo veel van deze zin. Wij vroegen ons af wat ermee wordt bedoeld. Wat heeft anonimiteit te maken met spiritualiteit?

Het antwoord luidt: heel wat! Het bewaren en koesteren van onze anonimiteit heeft een spirituele meerwaarde die ons verstand te boven gaat. Het is buitengewoon waardevol als wij iets goeds doen voor een ander zonder dat aan iemand te vertellen. Dat geldt eveneens wanneer we de drang weerstaan om vol trots ons NA-lidmaatschap wereldkundig te maken - alleen maar om te horen hoe geweldig we zijn. Door weerstand te bieden aan deze drang, hechten we des te meer waarde aan ons herstel.

Herstel is een geschenk dat we ontvangen van een Macht groter dan wijzelf. Grootspraak over ons herstel en doen alsof wij het aan onszelf te danken hebben, leiden tot hoogmoed en grootheidswaan. Anderzijds leidt anonimiteit tot nederigheid en dankbaarheid. Het enkele feit dat we herstellen is reeds voldoende beloning. Erkenning door onze omgeving voegt geen waarde toe aan iets wat van zichzelf al waardevol is.

Alleen voor vandaag
Dankzij mijn herstel word ik al voldoende beloond. Ik heb daarin geen bevestiging van anderen nodig. Ik zal mijn anonimiteit bewaren en koesteren.