Spring naar inhoud

Goed doen, goed voelen

30 augustus - We lopen onze motieven na en bekijken hoe we handelen en reageren. Vaak komen we erachter dat we het beter deden dan ons gevoel aangeeft.

Alleen voor vandaag - 30 augustus


We lopen onze motieven na en bekijken hoe we handelen en reageren. Vaak komen we erachter dat we het beter deden dan ons gevoel aangeeft.

Bron: Basistekst, blz. 50

De manier waarop wij met anderen omgaan laat vaak zien hoe het met onszelf staat. Als we vrede met onszelf hebben, zullen wij de ander hoogstwaarschijnlijk met respect en mededogen behandelen. Maar wanneer wij uit balans zijn, zijn we geneigd om onverdraagzaam en ongeduldig te zijn in onze omgang met anderen. Wanneer we geregeld onze inventaris opmaken, zullen we mogelijk op het volgende patroon stuiten: We behandelen anderen onheus wanneer we slecht in ons vel zitten.
De andere kant van de medaille komt in de inventaris mogelijk niet naar voren: Wanneer wij anderen correct behandelen, voelen we onszelf daar goed bij. Als we deze positieve waarheid in onze inventaris toevoegen aan de negatieve feiten over onszelf, zullen we ons anders gaan gedragen.
Wanneer wij ons beroerd voelen, kunnen wij even pas op de plaats maken en bidden om leiding en kracht. Daarna besluiten we om vriendelijk en zachtmoedig om te gaan met de mensen om ons heen, met dezelfde betrokkenheid waarmee wijzelf behandeld willen worden. Het besluit om vriendelijk te zijn kan de blijdschap en gemoedsrust die wij onszelf toewensen, voeden en versterken. De vreugde die we uitstralen kan inspirerend zijn voor anderen. En dat is op zijn beurt weer bevorderlijk voor ons eigen geestelijk welbevinden

Ik zal onthouden dat bij een verandering in mijn handelen, mijn gedachten zullen volgen.