Spring naar inhoud

Geregeld inventariseren

30 juli - Doorgaan met het opmaken van een persoonlijke inventaris, betekent dat wij er een gewoonte van maken om geregeld naar onszelf, onze handelingen, houdingen en relaties te kijken.

Doorgaan met het opmaken van een persoonlijke inventaris, betekent dat wij er een gewoonte van maken om geregeld naar onszelf, onze handelingen, houdingen en relaties te kijken.

Alleen voor vandaag - 30 juli

Bron: Basistekst, blz. 41

Geregeld inventariseren vormt een sleutel in ons nieuwe levenspatroon. Tijdens onze verslaving keken we zo min mogelijk naar onszelf. We waren niet gelukkig met hoe wij in het leven stonden, maar we hadden niet het idee dat we onze levenswijze konden veranderen. Zelfonderzoek, zo dachten we, zou een pijnlijke zinloze oefening zijn.

Vandaag de dag is dat allemaal aan het veranderen. Waar wij machteloos stonden tegen onze verslaving, hebben we een Macht groter dan wijzelf gevonden die ons heeft geholpen om te stoppen met gebruik. Voorheen liepen we verdwaald rond in het doolhof van het leven. Nu hebben we leiding gevonden in de ervaringen van onze mede-herstellende verslaafden en in het steeds betere contact met onze Hogere Macht. We hoeven niet langer in de valstrik te lopen van onze oude, zelfvernietigende patronen. Als we daar voor kiezen, kunnen we anders leven.

Met het vaste patroon van een persoonlijke inventaris, geven we onszelf de kans om alles wat in ons leven niet werkt te veranderen. Als we aan iets zijn begonnen wat tot problemen leidt, kunnen we beginnen ons gedrag te veranderen alvorens het helemaal uit de hand loopt. En als we iets gedaan hebben waardoor we problemen wisten te voorkomen, dan kunnen we ook dat opschrijven en onszelf aansporen om daarmee door te gaan omdat het werkt.

Ik zal in mijn nieuwe levenspatroon een geregelde inventaris opnemen.

Alleen voor vandaag 30 juli