Spring naar inhoud

Delen hoe ik werkelijk ben

30 november - Delen met anderen voorkomt dat we ons alleen en geïsoleerd voelen.

Alleen voor vandaag - 30 november


Delen met anderen voorkomt dat we ons alleen en geïsoleerd voelen.

Bron: Basistekst, blz. 97

Intimiteit is het delen van onze diepste gedachten en gevoelens met iemand anders. Velen van ons verlangen naar de warmte en kameraadschap die intimiteit met zich meebrengt. Maar dat komt niet vanzelf. Tijdens onze verslaving hadden wij onszelf aangeleerd om anderen op afstand te houden uit vrees dat ze ons gebruik in gevaar konden brengen. Tijdens ons herstel leren wij hoe we anderen kunnen vertrouwen. Intimiteit vereist dat wij onze weerstand opgeven. Om de nabijheid van intimiteit werkelijk te kunnen ervaren, moeten wij anderen de gelegenheid geven om dichtbij ons te komen zoals wij echt zijn.

Om aan anderen te laten weten wie wij ten diepste zijn, moeten we er eerst achter zien te komen wie wij werkelijk zijn. Wij onderzoeken geregeld ons leven om na te gaan hoe we in elkaar steken, wat wij echt willen en hoe we ons werkelijk voelen. Vervolgens proberen we op grond van onze geregelde inventaris zo eerlijk mogelijk met onze vrienden om te gaan. Intimiteit hoort bij het leven en maakt daarom ook deel uit van een clean bestaan. Zoals dat geldt voor alles in herstel, hangt er een prijskaartje aan.

Intimiteit vraagt om nauwgezet zelfonderzoek en dat kan hard werken zijn. Bovendien brengt de volledige eerlijkheid van intimiteit vaak zijnn eigen moeilijkheden met zich mee. Maar intimiteit gaat ook gepaard met bevrijding uit afzondering en eenzaamheid. En dat is zonder meer de moeite waard.

Intimiteit brengt bevrijding uit een geïsoleerd en eenzaam bestaan met zich mee en daar streef ik naar. Vandaag wil ik met behulp van een persoonlijke inventaris mijn 'echte ik' leren kennen en zal ik volledig eerlijk zijn tegenover een ander.