Spring naar inhoud

Moed

30 oktober - Ons hervonden vertrouwen biedt een stevige basis om moed voor de toekomst op te brengen.

Alleen voor vandaag - 30 oktober


Ons hervonden vertrouwen biedt een stevige basis om moed voor de toekomst op te brengen.

Bron: Basistekst, blz. 109

Bij NA-Anonieme Verslaafden is geen plaats voor doetjes! Het is niet altijd even gemakkelijk om het leven zoals dat komt aan te gaan zonder drugs. Om te kunnen herstellen is meer nodig dan alleen hard werken; het vergt ook een flinke dosis moed.

Moed, wat betekent dat eigenlijk? Voor een goed begrip kijken we even in het woordenboek. We zijn moedig wanneer wij alles onder ogen zien en aangaan wat we als moeilijk, gevaarlijk of pijnlijk ervaren, in plaats van ervoor weg te vluchten. Moed betekent lef hebben en doelgericht zijn, karakter tonen. Bij moed gaat het in de kern van de zaak om een houding waaruit blijkt dat we het willen volhouden.

Volharding, dat is wat een herstellend verslaafde nodig heeft. Wij zijn en blijven verbonden aan het programma om niet te hoeven gebruiken, wat er ook gebeurt. Een moedige verslaafde is een verslaafde die per dag niet gebruikt, wat er ook gebeurt.

En wat geeft ons moed en kracht om clean te blijven? Antwoord: een band met een Hogere Macht. Zolang we ons aan de zorg van onze God toevertrouwen, beschikken we over voldoende kracht om het leven zoals dat komt aan te kunnen. Dat weten wij.

Ik heb een Hogere Macht die voor mij zorgt, wat er ook gebeurt. Vanuit dat besef zal ik er vandaag naar streven om moedig te zijn.