Spring naar inhoud

Dankbaarheid

31 augustus - Hopeloze levensproblemen zijn ten goede gekeerd. Onze ziekte is een halt toegeroepen en nu is alles mogelijk.

Alleen voor vandaag - 31 augustus


Hopeloze levensproblemen zijn ten goede gekeerd. Onze ziekte is een halt toegeroepen en nu is alles mogelijk.

Bron: Basistekst, blz. 102

Het NA-programma heeft ons meer vrijheid bezorgd dan wij ooit voor mogelijk hielden. Bij al onze dagelijkse bezigheden willen we nog wel eens vergeten hoeveel ons is geschonken. Laten we eens kijken wat er in ons leven bij NA allemaal veranderd is. Om te beginnen zijn we tijdens ons herstel natuurlijk bevrijd van ons dwangmatige gebruik. We hoeven niet langer ons hele hebben en houden in dienst te stellen van onze verslaving. We hoeven niet langer onszelf of anderen in gevaar te brengen, te vernederen of te misbruiken louter en alleen om onszelf opnieuw te fixen. Geheelonthouding op zich heeft ons al de nodige vrijheid opgeleverd.

NA heeft ons veel meer gebracht dan alleen geheelonthouding.
We hebben een heel nieuw leven gekregen. We hebben onze inventaris opgemaakt en de karaktergebreken bepaald die ons zolang hebben klemgezet - en ons ervan weerhielden om te leven en van het leven te genieten.
We gaven onze tekortkomingen toe, we namen er onze verantwoordelijkheid voor - en zochten de nodige leiding en kracht om een ander leven te leiden.
Onze vaste groep schonk ons de persoonlijke warmte en steun die ons helpen door te gaan met een leven in herstel. En als klap op de vuurpijl is er de liefde, zorg en leiding van God, zoals we bij NA God hebben leren zien.
In alle dagelijkse beslommeringen tijdens ons herstel, vergeten wij soms in hoeverre ons leven is veranderd nu we bij NA komen. Waarderen wij ten volle wat ons programma ons gebracht heeft?

Herstel heeft mij vrijheid gegeven. Ik zal de dag hoopvol ingaan en ik ben dankbaar dat vandaag alles mogelijk is.