Spring naar inhoud

Vrijheid van actieve verslaving

31 juli - NA-Anonieme Verslaafden biedt slechts één belofte: vrijheid van actieve verslaving, de oplossing die ons al die tijd was ontgaan.

NA-Anonieme Verslaafden biedt slechts één belofte: vrijheid van actieve verslaving, de oplossing die ons al die tijd was ontgaan.

Alleen voor vandaag - 31 juli

Bron: Basistekst, blz. 102

NA biedt geen andere beloften dan vrijheid van actieve verslaving. Het is waar dat sommige van onze leden tijdens herstel financieel succesvol zijn. Zij kopen een mooi huis, rijden een nieuwe wagen, dragen mooie kleding en stichten een prachtig gezin. Deze uiterlijke tekenen van welvaart zijn overigens niet voor al onze leden weggelegd. Velen van ons zullen nooit financieel succes boeken. Dit hoeft trouwens niet noodzakelijk een afspiegeling te zijn van de kwaliteit van ons herstel.

Zodra we in de verleiding komen om onszelf te vergelijken met deze andere, schijnbaar meer welvarende leden, dan is het goed om voor ogen te houden waarom we naar NA zijn gegaan. We gingen ernaartoe omdat ons leven in puin lag. Op emotioneel, lichamelijk en spiritueel vlak zaten we erdoorheen. Onze Basistekst attendeert ons erop dat we ‘bij NA in wanhoop elkaars hulp zochten’. We kwamen bij NA omdat we verslagen waren.

Voor verslaafden is zelfs één dag clean-zijn een wonder. Als we ons herinneren waarom en in welke toestand we naar NA gingen, dan beseffen we dat materiële rijkdom niets voorstelt in vergelijking met de geestelijke rijkdom die we hebben verkregen tijdens herstel.

Ik heb een spiritueel geschenk ontvangen dat groter is dan materiële rijkdom: mijn herstel. Ik zal de God zoals ik God zie, bedanken voor mijn vrijheid van actieve verslaving.

Alleen voor vandaag 31 juli