Spring naar inhoud

Onze relatie met een Hogere Macht

31 oktober - Voortgaand herstel is afhankelijk van onze relatie met een liefdevolle God die om ons geeft en voor ons zal doen wat wij onmogelijk voor onszelf kunnen doen.

Alleen voor vandaag - 31 oktober


Voortgaand herstel is afhankelijk van onze relatie met een liefdevolle God die om ons geeft en voor ons zal doen wat wij onmogelijk voor onszelf kunnen doen.

Bron: Basistekst, blz. 113

De toepassing van de Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden geeft ons leven een frisse start en levert ons een aantal levensregels op. Maar de stappen bieden ons meer dan een fris begin. Als we serieus met de stappen aan de slag gaan, ontwikkelen we een band met onze persoonlijke Hogere Macht.

Bij de derde stap nemen wij de beslissing om ons in ons leven open te stellen voor de invloed van een liefdevolle God. Veel van de moed, het vertrouwen en de bereidheid om door te kunnen gaan met de daaropvolgende stappen, komt grotendeels voort uit deze beslissing. In de zevende stap doen we er nog een schepje bovenop door deze Hogere Macht daadwerkelijk te vragen ons leven te veranderen. Wij kunnen de relatie verbeteren met behulp van de elfde stap.

Herstel is een proces van groei en verandering waarin onze levens zich vernieuwen. De Twaalf Stappen zijn onze wegenkaart die aangeeft welke richting we moeten inslaan om de weg van herstel te vervolgen. Maar de steun om bij iedere stap door te zetten, ontlenen we aan ons geloof in een Hogere Macht en het vertrouwen dat alles goed zal komen. Geloof geeft ons de moed om te handelen. Elke stap waar we aan werken wordt ondersteund door onze relatie met een liefdevolle God.

Ik zal in gedachte houden dat de band met mijn Hogere Macht de bron is van mijn moed en bereidwilligheid.