Spring naar inhoud

Niet onze wil maar Gods wil

4 december - Als we bidden om de wil van God, dan ontvangen wij wat voor ons het beste is. Wat we daarbij denken maakt niet uit.

Alleen voor vandaag - 4 december


Als we bidden om de wil van God, dan ontvangen wij wat voor ons het beste is. Wat we daarbij denken maakt niet uit.

Bron: Basistekst, blz. 44

Tegen de tijd dat wij bij NA belandden, konden we niet langer afgaan op onze innerlijke stemmen. Deze stemmen hadden ons aangezet tot zelfvernietiging. Verslaving vervormde onze verlangens, onze interesses en onze ideeën over wat het beste voor ons was. Vandaar dat het voor ons als herstellende verslaafden zo belangrijk is om te leren vertrouwen op een Macht groter dan wijzelf, op iets wat ons op een gezonde en betrouwbare manier richting kan geven. Wij leren hoe we kunnen vertrouwen op de zorg en de innerlijke leiding van deze Macht.

Elk leerproces is een oefening en in dit geval moeten we ons oefenen in het 'bidden, enkel om Gods wil voor ons en de kracht die uit te voeren'. Tijdens onze verslaving hebben we onszelf een egocentrische, door zelfzucht gedreven houding aangeleerd waar we niet zomaar vanaf zijn. Het is een houding die nog steeds onze manier van bidden kan beïnvloeden. Het zou zelfs best kunnen dat ons gebed klinkt als 'Bevrijd mij van deze karaktergebreken zodat ik er goed uitzie.'

Naarmate we opener en eerlijker zijn over wat wij zelf denken en verlangen, zal het makkelijker worden om onderscheid te maken tussen onze wil en de wil van onze Hogere Macht. Ons gebed klinkt dan als 'Alleen ter kennisgeving, God, dit is wat ik verlang in deze situatie. Toch vraag ik u dat uw wil, niet de mijne, zal geschieden.' Als we op deze manier bidden, tonen we bereidheid om de leiding van onze Hogere Macht te herkennen en te aanvaarden.

Hogere Macht, ik heb geleerd op uw leiding te vertrouwen. Toch heb ik nog steeds mijn eigen ideeën over hoe ik mijn leven wil leiden. Laat me deze ideeën met u delen en laat me dan duidelijk inzien wat u van mij wilt. Laat uiteindelijk uw wil, niet de mijne, geschieden.