Spring naar inhoud

Blijf terugkomen!

5 februari - Dankzij de warme ontvangst op de bijeenkomst voelden we ons op ons gemak. Daar zijn we dankbaar voor.

Alleen voor vandaag - 5 februari


Dankzij de warme ontvangst op de bijeenkomst voelden we ons op ons gemak. Daar zijn we dankbaar voor.

Bron: Basistekst, blz. 95

Weten we nog hoe angstig wij ons voelden toen we binnenliepen op onze eerste NA-bijeenkomst? Misschien gingen we er samen met een goede vriend of vriendin naartoe, maar toch, in onze herinnering was onze eerste bijeenkomst een behoorlijke opgave. En wat zorgde ervoor dat we terug bleven komen? De meesten van ons denken met dankbaarheid terug aan de ontvangst waardoor we op ons gemak werden gesteld. Wij maakten onszelf als nieuwkomer kenbaar door onze hand op te steken. Zo stelden we onszelf open voor andere leden om ons te verwelkomen.

Een eenvoudige omhelzing door een NA-lid kan voor verslaafden beslissend zijn om na een eerste bijeenkomst terug te komen en hun herstel op te pakken. Wanneer wij al een tijdje clean zijn, is het verleidelijk om afstand te nemen van de stoet nieuwkomers. Per slot van rekening hebben wij er al velen zien komen en gaan. Maar juist de leden met enige cleantijd kunnen voor een verslaafde doorslaggevend zijn om terug te blijven komen. Ons telefoonnummer, een omhelzing of gewoon een warm welkom, vormen de handreiking van NA naar de nog lijdende verslaafde.

Ik onthoud hoe ik de eerste keer bij NA werd verwelkomd. Vandaag zal ik mijn dankbaarheid tonen door een nieuwkomer te omhelzen.