Spring naar inhoud

Ons herstel wegredeneren

6 maart - Door de Twaalf Stappen kan ik me niet meer vastklampen aan oude gewoonten waarmee ik mijzelf voor de gek hield.

Door de Twaalf Stappen kan ik me niet meer vastklampen aan oude gewoonten waarmee ik mijzelf voor de gek hield.

Alleen voor vandaag - 6 maart

Bron: Basistekst, blz. 176

Ieder van ons rationaliseert. Soms weten wij heel goed dat we rationaliseren en zullen we dit ook voor onszelf toegeven. Desondanks laten we ons in ons gedrag toch leiden door deze rationalisaties! Herstellen kan een zeer pijnlijke aangelegenheid worden als wij, om welke reden dan ook, besluiten dat de eenvoudige principes van het programma niet op ons van toepassing zijn.

Met behulp van onze sponsor en anderen bij NA, kunnen wij beginnen met eens goed te kijken naar de smoesjes die we voor ons gedrag bedenken. Zijn we van mening dat wij meer weten dan wie dan ook bij NA, zelfs degenen die al vele jaren clean zijn? Wat laat ons denken dat wij zo bijzonder zijn?

We zullen ongetwijfeld een aardig eind in herstel kunnen komen door zaken weg te redeneren. Toch zullen wij uiteindelijk de waarheid onder ogen moeten zien - en daarnaar handelen. De principes van de Twaalf Stappen leiden ons naar een nieuw leven van herstel waarin weinig ruimte is voor rationaliseren.

Ik kan niet aan de Stappen werken en tegelijk mezelf voor de gek blijven houden. Ik zal op zoek gaan naar rationalisaties in mijn denken, ze voorleggen aan mijn sponsor en ervan afkomen.