Spring naar inhoud

Nederigheid begrijpen

6 november - Nederigheid vloeit voort uit eerlijkheid tegenover onszelf.

Alleen voor vandaag - 6 november


Nederigheid vloeit voort uit eerlijkheid tegenover onszelf.

Bron: Basistekst, blz. 41

Het begrip nederigheid klonk de meesten van ons vreemd in de oren. Het hele idee lieten wij als het even kon links liggen. Toen we in Stap Zeven met het woord "nederig" kennismaakten, dachten wij misschien wel dat ons de nodige vernedering te wachten stond. Misschien sloegen we het woordenboek erop na, om vervolgens nog meer in verwarring te raken. We konden niet inzien hoe "onderwerping en onderdanigheid" op herstel van toepassing kon zijn.

Nederig zijn betekent niet dat we tot de laagste levensvorm behoren. Integendeel, nederig worden betekent dat wij een realistische kijk op onszelf ontwikkelen en in het leven een gepaste plaats leren innemen. We ontwikkelen een bewustzijn dat berust op acceptatie van alles wat wij zijn als individu. Wij hoeven onze kwaliteiten niet te onderschatten en we hoeven onze tekortkomingen niet te overdrijven. We aanvaarden eerlijk wie wij zijn.

Niemand van ons zal ooit volmaakt nederig worden. Maar wij kunnen er wel naar streven om onze minpunten te erkennen, onze pluspunten te accepteren en onze Hogere Macht te vertrouwen als een bron van kracht. Nederigheid betekent niet dat wij met gebogen hoofd op onze knieƫn door het leven moeten kruipen. Het betekent gewoon dat wij toegeven dat wij het tijdens ons herstel niet op eigen houtje kunnen redden. We hebben elkaar nodig en bovenal hebben wij de kracht nodig van een liefdevolle God.

Om nederig te zijn, zal ik mezelf in alle opzichten eerlijk accepteren en zal ik inzien welke plaats ik in deze wereld inneem. Om die plaats in te kunnen nemen, heb ik kracht nodig en daarom zal ik vertrouwen op God, zoals ik God zie.