Spring naar inhoud

Goedmaken zonder verwachtingen

6 oktober - Wanneer we gaan nadenken over het daadwerkelijk goedmaken, dan kan dit ons ernstig belemmeren bij het opstellen van de lijst en bij het bereidwillig worden.

Alleen voor vandaag - 6 oktober


Wanneer we gaan nadenken over het daadwerkelijk goedmaken, dan kan dit ons ernstig belemmeren bij het opstellen van de lijst en bij het bereidwillig worden.

Bron: Basistekst, blz. 45

De achtste stap vraagt van ons bereidwilligheid om het weer goed te maken bij alle mensen die wij schade hebben berokkend. Zodra we bij deze stap aankomen, vragen we ons mogelijk af hoe het goedmaken in de praktijk zal uitpakken. Zullen de mensen die wij hebben benadeeld ons vergeven? Zal het ons ontlasten van aanhoudende schuldgevoelens of staat ons een bestraffing te wachten?

Als wij bij de achtste en negende stap op spiritueel vlak resultaat willen boeken, dan kunnen we ons verlangen naar vergeving maar beter opgeven. Als we bij deze stap van alles verwachten, dan lopen we het risico van een teleurstellende afloop. We dienen onszelf af te vragen of onze hoop bij het goedmaken niet al te veel gericht is op vergeving door de ander. Hebben we misschien stille hoop dat een sympathieke schuldeiser ons de schuld kwijt zal schelden zodra hij, tot tranen toe bewogen, te horen krijgt van al onze ellende?

Waar het om gaat is dat we bereidheid opbrengen om het zonder meer goed te maken, hoe het ook uitpakt. Wij kunnen het goedmaken plannen maar de uitkomst is niet aan ons. Mogelijk zal niet iedereen ons alles kunnen vergeven maar wij zullen leren om onszelf te vergeven. Het is een proces waarin we zullen ontdekken dat we niet langer de last van het verleden met ons mee hoeven te dragen.

Ik zal me ontdoen van al mijn verwachtingen bij de mensen met wie ik het goed moet maken.