Spring naar inhoud

Geregeld bijeenkomsten bijwonen

6 september - Ervaring met groepen heeft ons geleerd dat mensen die geregeld deelnemen aan bijeenkomsten clean blijven.

Alleen voor vandaag - 6 september


Ervaring met groepen heeft ons geleerd dat mensen die geregeld deelnemen aan bijeenkomsten clean blijven.

Bron: Basistekst, blz. 9

Het NA-programma voorziet ons van een nieuw levenspatroon met geregelde deelname aan bijeenkomsten als een van de basisonderdelen. Voor de nieuwkomer is een clean leven een volstrekt nieuwe ervaring. Het o zo bekende en vertrouwde terrein wordt verlaten. Het decor van ons leven - de mensen, de plekken waar wij gebruikten en de dingen die wij deden - ondergaat een grondige verandering.

We krijgen te maken met nieuwe spanningen, waarmee we moeten leren omgaan zonder onszelf te verdoven. Om die reden geven we nieuwkomers vaak de suggestie mee om dagelijks een bijeenkomst bij te wonen. Wat er gedurende een dag ook gebeurt en wat er ook aan waanzin voorbijkomt, we weten dat wij dagelijks naar een bijeenkomst kunnen gaan. Daar kunnen we bijtanken in het contact met andere herstellende verslaafden, mensen die weten waar wij doorheen gaan omdat zij het aan den lijve hebben ondervonden. Alleen in een dergelijk gezelschap ervaren wij dit gevoel van opluchting; iedere dag als we dat willen.

Naarmate we groeien in ons herstel, is het geregeld bezoeken van een bijeenkomst om dezelfde reden waardevol. We blijven immers verslaafden, ongeacht onze cleantijd. Natuurlijk zullen we niet onmiddellijk grote hoeveelheden drugs gaan gebruiken zodra we een bijeenkomst overslaan. Maar door geregeld deel te nemen aan een bijeenkomst, raken we steeds meer doordrongen van onze identiteit als herstellende verslaafden.

Zo draagt elke bijeenkomst eraan bij dat we verder af komen te staan van een leven als gebruikende verslaafden.

Ik zal geregelde deelname aan
bijeenkomsten onderdeel maken van mijn nieuwe