Spring naar inhoud

De dankbaarheidslijst

7 augustus - We richten onze aandacht op wat er niet goed gaat en we hebben geen oog voor al het moois in ons leven.

We richten onze aandacht op wat er niet goed gaat en we hebben geen oog voor al het moois in ons leven.

Alleen voor vandaag - 7 augustus

Bron: Basistekst, blz. 77

Het is geen probleem om dankbaar te zijn als alles op rolletjes loopt. Als we opslag krijgen, zijn we dankbaar. Als we gaan trouwen, zijn we dankbaar. Als iemand ons verrast met een leuk cadeautje of ons zomaar een plezier doet, zijn we dankbaar. Maar als we ontslagen worden, scheiden of teleurgesteld raken, is onze dankbaarheid gevlogen. We merken dat we volledig geobsedeerd raken door alles wat er niet goed gaat, ook als het verder prima loopt.

Hier komt een dankbaarheidslijst goed van pas. We pakken pen en papier en we schrijven de namen op van mensen voor wie we dankbaar zijn. Voor ieder van ons zijn er mensen geweest die ons hebben gesteund toen het tegenzat. We maken ook een lijst van onze geestelijke verworvenheden, want wij weten dat wij in onze huidige omstandigheden niet zonder kunnen. En ten slotte - en niet als minst belangrijke punt - schrijven we op hoe wij herstellen. We zetten alles op de lijst waarvoor wij dankbaar zijn.

Er zijn vast en zeker talloze zaken in ons leven die tot dankbaarheid stemmen. Zelfs voor degenen die lijden aan een ziekte of in materiële zin alles zijn kwijtgeraakt, zijn er zegeningen van spirituele aard waarvoor we dankbaar kunnen zijn. Geestelijk weer tot leven komen is het meest waardevolle geschenk dat een verslaafde kan ontvangen.

Ik zal een lijst opstellen van alle materiële en spirituele zaken waarvoor ik dankbaar ben.