Spring naar inhoud

Dit is geen test

7 februari - ...nu kunnen we ons richten tot de liefdevolle, persoonlijke God die we hebben leren kennen.

Alleen voor vandaag - 7 februari


...nu kunnen we ons richten tot de liefdevolle, persoonlijke God die we hebben leren kennen.

Bron: Basistekst, blz. 32

Sommigen van ons beginnen aan herstel met het idee dat we in ons leven aan een reeks onmenselijk zware proeven worden onderworpen. Dat blijkt duidelijk als we bij een ingrijpende gebeurtenis beginnen te jammeren. "Het is weer zo ver, ik word door mijn Hogere Macht op de proef gesteld!"

Wanneer iemand ons drugs voor de neus houdt, zijn we ervan overtuigd dat ons herstel op het spel staat. Een situatie waarin we zonder pakkans iets kunnen doen wat niet in de haak is, zien we als een karaktertest. Enorm verdriet bij een tragische gebeurtenis, zien we als een proeve van geloof.

Maar een liefhebbende Hogere Macht is er niet op uit om ons herstel, karakter of geloof op de proef te stellen. Het leven gaat gewoon door en dat brengt soms pijn met zich mee. Bij velen van ons ontbreekt het buiten onze schuld aan liefde; sommigen zijn al hun bezittingen kwijtgeraakt. Weer anderen zijn door een rouwproces gegaan na het overlijden van hun kind. Het leven kan ons flinke pijn bezorgen, maar dat kunnen we niet toeschrijven aan onze Hogere Macht. Integendeel, deze Macht staat voortdurend aan onze kant en staat klaar om ons te dragen als het ons teveel wordt. Hoe pijnlijk het leven ook kan zijn, de God, zoals wij God zien, is in staat om alle wonden te helen.

Ik zal erop vertrouwen dat ik geliefd ben en dat mijn Hogere Macht het goede met mij voor heeft. Ik zal hulp zoeken bij mijn Hogere Macht wanneer dat nodig is.