Spring naar inhoud

God bij elkaar zien

7 juli - Nu wij deel uitmaken van het herstel van een andere verslaafde, ontwikkelen we een nieuw begrip van onze Hogere Macht. Dat is één aspect van ons spiritueel ontwaken.

Nu wij deel uitmaken van het herstel van een andere verslaafde, ontwikkelen we een nieuw begrip van onze Hogere Macht. Dat is één aspect van ons spiritueel ontwaken.

Alleen voor vandaag - 7 juli

Bron: Basistekst, blz. 51

Wij hebben horen zeggen dat God vaak het duidelijkst zichtbaar wordt in de omgang met elkaar. De waarheid daarvan zien we bij het toepassen van onze twaalfde stap. Wanneer we de boodschap van herstel uitdragen naar een verslaafde, merken we de aanwezigheid van een Macht groter dan wijzelf. En als we zien dat de boodschap aankomt, beseffen we nog iets anders: het is de boodschap die aanzet tot herstel, niet de boodschapper.

Bij het uitdragen van de boodschap naar de nog lijdende verslaafde is het niet onze eigen macht maar een Hogere Macht die de bron vormt van verandering. Het leven van een andere verslaafde verandert, de boodschap blijkt te werken. We zien een Hogere Macht aan het werk. We zien dat ontkenning en wanhoop worden vervangen door acceptatie en hoop. Voor onze eigen ogen zien we eerlijkheid, openheid van geest en bereidwilligheid doorschemeren. Bij deze persoon gebeurt iets vanbinnen, iets wat groter en machtiger is dan één van ons beiden.

We zien de God zoals die aan het werk is in het leven van iemand anders. In hen zien we de Hogere Macht. En we weten zekerder dan ooit dat deze Hogere Macht ook in ons is - als de drijvende kracht achter ons herstel.

Terwijl ik de boodschap van herstel uitdraag naar andere verslaafden, zal ik proberen aandacht te schenken aan de Kracht achter de boodschap. Terwijl ik zie hoe andere verslaafden herstellen, zal ik vandaag proberen de God in hen te herkennen, zodat ik de God in mijzelf beter kan herkennen.