Spring naar inhoud

Afhankelijkheid van onze Hogere Macht

7 oktober - Als herstellende verslaafden komen wij erachter dat we nog steeds afhankelijk zijn. Maar onze afhankelijkheid is nu verschoven van de dingen om ons heen naar een relatie met een liefhebbende God waar we innerlijke kracht aan ontlenen.

Alleen voor vandaag - 7 oktober


Als herstellende verslaafden komen wij erachter dat we nog steeds afhankelijk zijn. Maar onze afhankelijkheid is nu verschoven van de dingen om ons heen naar een relatie met een liefhebbende God waar we innerlijke kracht aan ontlenen.

Bron: Basistekst, blz. 81

Opstandigheid is voor veel verslaafden een tweede natuur.
Wij wilden van niets of niemand afhankelijk zijn en al helemaal niet van God. Het mooie van gebruik, zo dachten we, was dat het ons volledig in staat stelde om te zijn wie we wilden en te
voelen wat we wilden zonder van anderen afhankelijk te zijn. Maar de prijs die wij betaalden voor dit waanidee van vrijheid bestond uit een afhankelijkheid die groter was dan in de ergst denkbare nachtmerrie. In plaats van vrijheid bracht gebruik ons tot slavernij.

Bij NA leerden wij dat afhankelijkheid van God een volstrekt andere betekenis heeft dan we wellicht aanvankelijk dachten. Zeker, als we onze geestelijke gezondheid wilden terugkrijgen, dan hadden we behoefte aan een "Macht groter dan wijzelf." Maar het stond ons vrij om onszelf een voorstelling te maken van die Hogere Macht, we mochten er zelfs een verzinnen. We ontdekten dat afhankelijkheid van een Hogere Macht ons geen beperking oplegde maar ons juist vrijheid opleverde.

Tijdens ons herstel vinden wij de Kracht waar het onszelf aan ontbrak. Het is de liefde waar we vroeger niet voor openstonden, bang als we waren voor de afhankelijkheid van anderen. Het is het besef van persoonlijke sturing dat wij nooit eerder kenden en het is de kracht van leiding die we nooit in nederigheid aan anderen durfden te vragen of aan anderen durfden toe te vertrouwen. Het zijn al deze dingen en het is van ons. Vandaag zijn we dankbaar om van een Hogere Macht afhankelijk te zijn.

Ik zal afhankelijk zijn van de liefde en de innerlijke kracht die ik ontvang van God, zoals ik God zelf zie.