Spring naar inhoud

Wrok en vergeving

7 september - Het programma leert ons om onrecht tegemoet te treden vanuit een vergevingsgezinde houding.

Alleen voor vandaag - 7 september


Het programma leert ons om onrecht tegemoet te treden vanuit een vergevingsgezinde houding.

Bron: Basistekst, blz. 12

Dankzij NA treden we weer in contact met de wereld om ons heen. De bevrijding uit onze afzondering heeft ook z'n keerzijde. Hoe meer we onder de mensen komen, des te vaker voelen we ons op onze teentjes getrapt. Daar komt nogal eens wrok uit voort.

Of wrokgevoelens nu gerechtvaardigd zijn of niet, ze vormen een bedreiging voor ons voortgaande herstel. Naarmate we wrok koesteren, raken we verbitterd en uiteindelijk worden we door onze gevoelens vergiftigd. Om clean te blijven, moeten wij het vermogen zien op te brengen om onze wrokgevoelens los te laten door middel van vergeving. In Stap Acht en Negen gaan we voor het
eerst aan de slag met vergeving. Een regelmatige tiende stap is een blijvende oefening in vergeving.

Soms zijn we niet bereid om te vergeven. In dat geval kan het behulpzaam zijn als we bedenken dat ook wij op een zeker moment iemands vergeving nodig hebben. Iedereen heeft weleens iets gedaan waarvan we ten diepste spijt hebben. En wij allen hebben in zekere mate de helende werking van vergeving ervaren toen onze oprechte spijtbetuiging door anderen wordt aanvaard.

We kunnen de drempel om te vergeven wat verlagen door er rekening mee te houden dat ieder mens er het beste van probeert te maken. Er komt ongetwijfeld een moment waarop ook wij naar vergeving uitzien.

Ik zal mijn gevoelens van wrok loslaten. Als ik vandaag onheus word bejegend, zal ik vergevingsgezind zijn omdat ik zelf ook vergeving nodig heb.