Spring naar inhoud

Gebreken bij hun ware naam noemen

8 december - Als we de werking van onze gebreken onder ogen zien en deze aanvaarden, dan kunnen we ze loslaten en doorgaan met ons nieuwe leven.

Alleen voor vandaag - 8 december


Als we de werking van onze gebreken onder ogen zien en deze aanvaarden, dan kunnen we ze loslaten en doorgaan met ons nieuwe leven.

Bron: Basistekst, blz. 33-34

Soms is onze bereidheid om karaktergebreken weg te laten nemen afhankelijk van hoe wij deze benoemen. Als wij ze niet bij de juiste naam noemen, lijken ze minder 'gebrekkig' en zijn we mogelijk blind voor de schade die ze aanrichten. En als ze geen schade lijken aan te richten, waarom zouden we dan onze Hogere Macht vragen om ze weg te nemen?

Neem als voorbeeld 'behaagzucht'. Dat woord klinkt toch niet al te beroerd, of wel? Het betekent toch gewoon dat we vriendelijk zijn tegen mensen? Nee, niet helemaal. Ruwweg gezegd betekent het dat we oneerlijk en manipulatief zijn. We liegen over onze gevoelens, overtuigingen en behoeften; al naar gelang onze eigen wensen proberen we het anderen naar de zin te maken.

Wellicht zien we onszelf als iemand die nooit moeilijk doet. Dat klink ook niet slecht. Maar wat moeten we ervan denken als 'gemakkelijk' neerkomt op het verzaken van onze huishoudelijke verplichtingen en het weglopen voor confrontaties; als we in feite vastgeroest zitten in gemakzuchtige gewoonten? Dan zouden we het beter 'luiheid', 'uitstelgedrag' of 'angst' kunnen noemen.

Velen van ons hebben moeite met het duiden van onze karaktergebreken. Als dat het geval is, dan kunnen wij het daarover hebben met onze sponsor of onze NA-vrienden. Met hen bespreken we op een open en eerlijke manier ons gedrag en vragen we hulp bij het benoemen van onze karaktergebreken. Na verloop van tijd zullen we beter in staat zijn om onze karaktergebreken te herkennen. We gaan ze bij hun ware naam noemen.

Ik zal mijn gebreken bij hun ware naam noemen. Als ik daar moeite mee heb, zal ik mijn sponsor om hulp vragen.