Spring naar inhoud

Opgroeien

8 januari - Voor een geslaagd herstel vormt onze geestelijke gesteldheid de basis en die biedt mogelijkheden voor onbegrensde groei.

Alleen voor vandaag - 8 januari


Voor een geslaagd herstel vormt onze geestelijke gesteldheid de basis en die biedt mogelijkheden voor onbegrensde groei.

Bron: Basistekst, blz. 51

Wanneer onze leden vieren dat ze weer een jaar in herstel kunnen bijschrijven, zeggen ze vaak dat zij bij NA 'volwassen' zijn geworden. We denken: wat willen ze daar eigenlijk mee zeggen? We vragen ons af hoe het met ons zit, zijn wij zelf al volwassen? We kijken naar ons leven en ja, alle uiterlijke kenmerken van volwassenheid zijn aanwezig: een bankrekening, kinderen, verantwoordelijkheden en een baan. Maar vanbinnen voelen we ons dikwijls nog als een kind. Het leven brengt ons vaak nog steeds in verwarring. We weten niet altijd hoe we iets moeten aanpakken. Soms vragen we ons af 'Zijn we werkelijk volwassen geworden?' Of hebben we alleen een volwassen lichaam en zijn we in feite kinderen die met de verantwoordelijkheden van een volwassene zijn opgezadeld?

Groei valt niet goed af te lezen aan leeftijd en de mate van verantwoordelijkheid. De basis van ons herstel is onze spirituele gesteldheid, en die biedt onze beste maatstaf voor groei. Als we voor onze innerlijke voldoening nog steeds afhankelijk zijn van mensen, plaatsen en dingen - zoals een kind voor alles afhankelijk is van zijn ouders - dan hebben we inderdaad nog enige groei voor de boeg.

Maar als we stevig verankerd zijn aan het fundament van ons spirituele welzijn - en als we het onderhoud daarvan als onze belangrijkste verantwoordelijkheid zien - dan kunnen wij met recht beweren dat we volwassen zijn. Op dit fundament zijn onze mogelijkheden tot groei onbegrensd.

Ik ben volwassen voor zover ik verantwoordelijkheid neem voor het onderhoud van mijn spirituele gesteldheid. Vandaag zal ik hieraan de hoogste prioriteit geven.