Spring naar inhoud

Het ‘G’-woord

8 juli - Het is goed om nog even iets te zeggen over het woord God, een woord dat je vaak zult horen op NA-bijeenkomsten. Met 'God' verwijzen we naar een Macht groter dan wijzelf die mogelijk maakt wat voor ons onmogelijk leek.

Het is goed om nog even iets te zeggen over het woord God, een woord dat je vaak zult horen op NA-bijeenkomsten. Met 'God' verwijzen we naar een Macht groter dan wijzelf die mogelijk maakt wat voor ons onmogelijk leek.

Alleen voor vandaag - 8 juli

Bron: IP nr. 22, Welkom bij NA-Anonieme Verslaafden

De meesten van ons komen bij NA met verscheidene, veelal negatieve vooroordelen over de betekenis van het woord 'God'. Desondanks wordt het 'G'-woord binnen NA veelvuldig gebruikt, zo niet voortdurend. Op de eerste 103 bladzijden van onze Basistekst, komt het 92 keer voor en in vier van onze Twaalf Stappen neemt het een voorname plaats in. Laten we het eens onder de loep nemen, in plaats van eraan voorbij te gaan dat het woord voor velen van ons een gevoelige lading heeft.

Het is waar dat NA een spiritueel programma is. Met behulp van een spirituele Macht groter dan wijzelf bieden onze Twaalf Stappen een weg van vrijheid van verslaving. Het programma schrijft ons echter niet voor wat we van die Macht moeten denken. Dat is een feit waaraan we steeds opnieuw worden herinnerd in onze literatuur, stappen en bijeenkomsten: 'God zoals wij God zien' en wat we daar ook onder verstaan mogen.

We gebruiken het woord 'God' omdat het in onze Basistekst wordt gebruikt. Voor de meeste mensen geeft het als grondbegrip het beste uitdrukking aan de onderliggende Kracht van ons herstel. Het woord gebruiken we omdat het redelijk aanvaardbaar is. De achterliggende Kracht van het woord gebruiken we echter voor meer dan dat alleen. We gebruiken die Kracht om onze vrijheid van verslaving te behouden en ons voortgaande herstel te borgen.

Of ik nu in 'God' geloof of niet, ik zal gebruikmaken van de Kracht die mij clean en vrij houdt.