Spring naar inhoud

Een nieuw levenspatroon

8 oktober - We gaan ervan uit dat wij kwijtraken wat we hebben als we er geen gebruik van maken.

Alleen voor vandaag - 8 oktober


We gaan ervan uit dat wij kwijtraken wat we hebben als we er geen gebruik van maken.

Bron: Basistekst, blz. 89

Verslaving tekende onze manier van leven. Ook al was de betekenis duister en verziekt, het gaf niettemin een zekere betekenis aan ons bestaan. Het herstelprogramma van NA biedt ons een nieuw levenspatroon als vervanging voor onze oude sleur. En daarmee krijgt ons leven een betekenis waarin ruimte is voor licht en hoop.

Wat houdt het nu eigenlijk in, zo"n nieuw levenspatroon?
In plaats van ons terug te trekken, zoeken we gezelschap. In plaats van onbezonnen door het leven te gaan en keer op keer te vervallen in dezelfde fouten, doen wij geregeld aan zelfonderzoek. Wij kunnen in vrijheid vasthouden aan alles wat onze groei bevordert en ons ontdoen van datgene wat onze groei belemmert. In plaats van voortdurend te proberen alles te redden op onze beperkte eigen kracht, bouwen we een bewust contact op met een liefhebbende Macht die groter is dan wijzelf.

Ons leven kan niet zonder een patroon. Bij het onderhouden van ons herstel, zullen we vast moeten houden aan de nieuwe patronen die we met ons programma aanleren. Als we deze patronen in acht nemen, dan behouden we onze vrijheid van de dodelijke ziekte van verslaving. En zo houden wij vast aan de zin van het leven zoals we dat tijdens ons herstel hebben leren kennen.

Ik zal een begin maken met het aanbrengen van een nieuw levenspatroon door regelmatig onderhoud van mijn herstel.