Spring naar inhoud

Luisteren

9 december - Dit vermogen om te luisteren is een geschenk dat groter wordt naarmate we geestelijk groeien. Het leven krijgt nieuwe betekenis zodra we onszelf voor dit geschenk openstellen.

Alleen voor vandaag - 9 december


Dit vermogen om te luisteren is een geschenk dat groter wordt naarmate we geestelijk groeien. Het leven krijgt nieuwe betekenis zodra we onszelf voor dit geschenk openstellen.

Bron: Basistekst, blz. 102

Misschien heb je weleens meegemaakt hoe twee kinderen met elkaar praten. Terwijl het ene kind niet uitgepraat raakt over paarse draken, kletst de ander vrolijk door over schurende zandkorreltjes in een van haar schoenen. Het is een vorm van miscommunicatie waar we zelf ook wel eens tegenaan lopen als we leren luisteren naar anderen. Terwijl wij ons nagelbijtend door een bijeenkomst heenslaan, doen we wanhopig ons best te luisteren naar iemand die aan het delen is. Maar feitelijk zijn we in ons hoofd druk bezig te bedenken wat wij gaan zeggen zodra het onze beurt is. Tijdens een gesprek beseffen we ineens dat we met onze antwoorden volledig de plank misslaan. Onze antwoorden zijn als een toespraak waarbij we in de voorbereiding volledig geobsedeerd waren door onszelf.

Het is een hele opgave om te leren luisteren - echt luisteren - maar het ligt zeker binnen ons bereik. We kunnen ermee beginnen door in ons antwoord te laten blijken dat we gehoord hebben wat onze gesprekspartner zojuist heeft gezegd. Als iemand met een probleem lijkt te zitten, dan vragen wij wat we voor de ander kunnen betekenen. Met een beetje oefening komen we los van onze dwangmatige zelfgerichtheid en maken we beter contact met onze medemensen.

Ik zal mijn eigen gedachten laten voor wat ze zijn en luisteren naar wat de ander heeft te zeggen.