Spring naar inhoud

Zelfaanvaarding

9 februari - Zodra we onszelf aanvaarden, kunnen we waarschijnlijk voor het eerst andere mensen onvoorwaardelijk accepteren.

Alleen voor vandaag - 9 februari


Zodra we onszelf aanvaarden, kunnen we waarschijnlijk voor het eerst andere mensen onvoorwaardelijk accepteren.

Bron: IP nr. 19, Zelfaanvaarding

Zolang als we het ons kunnen herinneren, zijn velen van ons bekend met het gevoel dat we er niet bij horen. Of het nu om een groot of klein gezelschap ging, wij waren naar ons gevoel altijd een vreemde eend in de bijt. Het kostte ons grote moeite om "erin te passen". Diep vanbinnen waren wij ervan overtuigd dat we zouden worden afgewezen zodra anderen ons echt zouden leren kennen. Het kan zijn dat onze verslaving vanuit deze egocentrische opstelling is voortgekomen.

Velen van ons verborgen de pijn van vervreemding met een tegendraadse houding. In feite zeiden we tegen onze omgeving "Jij hebt mij niet nodig? Nou, dan heb ik jullie ook niet nodig. Ik heb mijn drugs en ik kan voor mezelf zorgen!" De door onszelf opgetrokken muren werden dikker naarmate onze verslaving verergerde.

Deze muren beginnen af te brokkelen zodra we het gevoel krijgen dat andere herstellende verslaafden ons accepteren. Met de aanvaarding door anderen, leren we het belangrijke beginsel van zelfaanvaarding kennen. En zodra we onszelf leren accepteren, kunnen we anderen in ons leven toelaten en hoeven we niet langer bang te zijn dat we worden afgewezen.

Bij NA word ik geaccepteerd, ik hoor erbij. Vandaag is het veilig om anderen in mijn leven toe te laten.