Spring naar inhoud

Op orde

9 oktober - Wij benadrukken dat we ons leven op orde moeten krijgen want een geordend bestaan geeft lucht.

Alleen voor vandaag - 9 oktober


Wij benadrukken dat we ons leven op orde moeten krijgen want een geordend bestaan geeft lucht.

Bron: Basistekst, blz. 110

Op het moment dat we ons bezighouden met anderen, hoeven wij niet met onszelf bezig te zijn. Dat bezorgt ons een tijdelijk gevoel van opluchting. Maar een van de geheimen van het succes bij NA schuilt erin dat we zelf schoon schip maken. Wat bedoelen we eigenlijk met 'schoon schip maken'?

Het betekent dat wij aan de stappen werken en zodoende oog krijgen voor onze rol in de omgang met anderen. Als we met iemand problemen hebben, dan kunnen we onze inventaris erbij pakken. Zo achterhalen we ons eigen aandeel in het probleem. Met behulp van onze sponsor streven we ernaar om de situatie recht te zetten. Vervolgens maken we dagelijks een balans op van ons gedrag om herhaling van dezelfde fouten in de toekomst te voorkomen.

Het is vrij eenvoudig. Wij behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden. Wij maken het onmiddellijk goed als we hun iets verschuldigd zijn. En als wij ons leven dagelijks overdragen aan de zorg van onze Hogere Macht, zijn we goed op weg om te voorkomen dat onze eigenwijsheid, die zo kenmerkend is voor onze verslaving, de overhand krijgt. Als we geleid worden door een Macht die het beste met iedereen voor heeft, dan zal onze omgang met anderen er zeker op vooruitgaan.

Ik zal zelf schoon schip maken. Vandaag zal ik nagaan wat mijn aandeel is in de problemen die ik in mijn leven ervaar. Als ik iets goed te maken heb, dan zal ik dat doen.