Spring naar inhoud

Lemen voeten

9 september - Onrealistische verwachtingen over anderen lijken tijdens ons herstel te behoren tot de grootste struikelblokken.

Alleen voor vandaag - 9 september


Onrealistische verwachtingen over anderen lijken tijdens ons herstel te behoren tot de grootste struikelblokken.

Bron: Basistekst, blz. 78

Velen van ons komen bij NA binnen met een behoorlijk negatief zelfbeeld. Op bijeenkomsten zitten we tussen herstellende verslaafden die in vergelijking met ons lijken te beschikken over een bijna bovenmenselijke kalmte. Deze verstandige, liefdevolle mensen zijn door de wol geverfd. Zij leven al maandenlang in overeenstemming met spirituele principes, soms zelfs al jarenlang. Zij geven iets van zichzelf zonder er iets voor terug te verwachten. Wij vertrouwen hen en we staan hun toe dat zij van ons houden totdat het ons lukt om van onszelf te houden. Wij verwachten van hen dat zij alles weer in orde zullen maken.

Na enige tijd verflauwt ons aanvankelijke enthousiasme. We krijgen oog voor de menselijke kant van onze NA-vrienden en onze sponsor. Wellicht komt een lid van onze vaste groep niet opdagen bij een afspraak, misschien zijn we op een commissievergadering getuige van een ruzie tussen twee oudgedienden. Wij constateren dat onze sponsor ook over een paar karaktergebreken beschikt. We zijn met stomheid geslagen, ontgoocheld, deze herstellende verslaafden zijn helemaal niet volmaakt! Kunnen wij ze nog wel vertrouwen?

De waarheid ligt in het midden, ergens tussen 'de helden in herstel' en 'het zootje NA-mislukkelingen'. Onze medeverslaafden zijn noch door en door slecht, noch de goedheid zelve. Laten we wel zijn, zij volgen niet voor niets dit programma. Onze vrienden en onze sponsor zijn net als wij gewoon herstellende verslaafden en net zomin als wijzelf zijn zij niet volmaakt. Wij kunnen hun alledaagse ervaring met herstel koppelen aan onze persoonlijke ervaring en er ons voordeel mee doen in ons eigen programma.

Mijn vrienden en sponsor zijn net als ikzelf gewoon mensen. Om die reden vertrouw ik hun ervaring
des te meer.