Spring naar inhoud

Vrijheid van schuld

1 augustus - Onze verslaving maakte ons tot slaven. We waren gevangenen van onze eigen geest en we veroordeelden onszelf door ons eigen schuldgevoel.

Eerlijkheid oefenen

2 augustus - Wanneer we klem zitten of onder druk staan, kost het veel geestelijke en emotionele kracht om eerlijk te blijven.

Vertrouwen in mensen

3 augustus - Het vertrouwen bij NA-groepen en de mensen die daar komen, was voor velen van ons nergens anders te vinden.

Geheimen?

4 augustus - Verslaafden neigen ertoe een verborgen leven te leiden. Het lucht enorm op als we al onze geheimen prijsgeven en de last van ons verleden met iemand delen.

Onze manier van denken

5 augustus - Door onze gedachten te vormen naar spirituele ideaalbeelden, verkrijgen we de vrijheid om te worden wie we willen zijn.

Vreugde van binnenuit

6 augustus - Al in het begin van ons herstel ontdekten wij dat vreugde niet afhangt van materiële zaken. Het komt van binnenuit.

De dankbaarheidslijst

7 augustus - We richten onze aandacht op wat er niet goed gaat en we hebben geen oog voor al het moois in ons leven.

Verantwoordelijk herstel

8 augustus - ...we nemen verantwoordelijkheid voor onze problemen en we beseffen dat we ook verantwoordelijk zijn voor onze oplossingen.

De kracht van liefde

9 augustus - We leren inzien dat Gods liefde er altijd al is geweest; wij hoeven er alleen maar voor open te staan.

Geregeld bidden en mediteren

10 augustus - De meesten van ons bidden wanneer zij het moeilijk hebben. Wij leren dat we door geregeld te bidden, minder vaak en intens lijden.

Actief luisteren

11 augustus - Door aandachtig te luisteren horen we dingen waar we iets aan hebben voor onszelf.

Genoeg!

12 augustus - Iets vanbinnen schreeuwt het uit: 'Genoeg, genoeg, ik heb er genoeg van' en dan zijn ze er klaar voor om die eerste en vaak moeilijkste stap te zetten om hun ziekte aan te pakken.

Moeilijke mensen

13 augustus - Door onvoorwaardelijke liefde te geven worden we liefdevoller - en door onze geestelijke groei met anderen te delen worden we spiritueler.

Onze beperkingen loslaten

14 augustus - We hoeven ons niet neer te leggen bij de beperkingen uit het verleden. We kunnen onze oude ideeën tegen het licht houden en deze heroverwegen.

Mettertijd, niet in een dag

15 augustus - We hebben ervaren dat wij niet van de ene op de andere dag lichamelijk en geestelijk herstellen.

Op of neer

16 augustus - Dit is onze weg naar geestelijke groei. Elke dag veranderen we. Deze groei is niet het gevolg van wensen als wel van daden en gebed.

Vertel de waarheid

17 augustus - Vervreemding is een symptoom van onze verslaving - en eerlijk delen geeft ons de vrijheid om te herstellen.

Hoelang moet ik nog?

18 augustus - Om mee te blijven doen als waardevol en verantwoordelijk burger, dienen we ons herstel op de eerste plaats te zetten.

Prioriteiten stellen

19 augustus - We pakken onze meest zichtbare problemen aan en we laten de rest gaan. We doen wat nu gedaan kan worden en naarmate we vooruitkomen, dienen er zich nieuwe kansen aan om het beter te doen.

De dood onder ogen zien

20 augustus - Tijdens ons herstel krijgen we vaak te maken met een of andere crisis, zoals het verwerken van de dood van een dierbare...

Vriendschappen

21 augustus - Onze vriendschappen krijgen diepgang en we ervaren de warmte en betrokkenheid van verslaafden die hun herstel en een nieuw leven met elkaar delen.

Bijdragen

22 augustus - We merken dat wij spiritueel groeien zodra we in staat zijn om anderen de helpende hand te bieden.

Besluitvorming

23 augustus - Voordat we clean werden, lieten we ons meestal leiden door impulsen. Heden ten dage zitten we niet meer vast in dit soort denken.

Vragen naar Gods wil

24 augustus - We leren zorgvuldig te zijn wanneer we om iets specifieke dingen vragen in ons gebed.

De negende stap – het leven herpakken

25 augustus - Wij bevrijden ons van ons gebroken verleden.

De inventaris in Stap Tien

26 augustus - Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven wij dat onmiddellijk toe.

Voor het leven kiezen

27 augustus - Het werd noodzakelijk om onze zelfvernietigende levenspatronen te veranderen.

Aan het licht

28 augustus - Deze gebreken groeien in het donker en sterven af als ze aan het licht treden.

Niet achterom kijken

29 augustus - De Stappen bieden een grote verandering in een leven waarin schuld en wroeging de boventoon voerden. Onze toekomst verandert omdat we degenen die we schade hebben berokkend, niet hoeven te ontlopen. Het resulteert in een nieuwe vrijheid die een einde maakt aan ons isolement.

Goed doen, goed voelen

30 augustus - We lopen onze motieven na en bekijken hoe we handelen en reageren. Vaak komen we erachter dat we het beter deden dan ons gevoel aangeeft.

Dankbaarheid

31 augustus - Hopeloze levensproblemen zijn ten goede gekeerd. Onze ziekte is een halt toegeroepen en nu is alles mogelijk.