Spring naar inhoud

De verdiensten van het leven

1 december - Wij beginnen enkel te bidden om Gods wil voor ons. Zodoende ontvangen wij alleen datgene wat we aankunnen.

Herstel heeft absolute voorrang

2 december - We moeten ons herstel op de eerste plaats zetten en onze prioriteiten op orde hebben.

Een onbegrensd beeld

3 december - We zien een nieuw bestaan opdoemen, mogelijk voor het eerst in ons leven.

Niet onze wil maar Gods wil

4 december - Als we bidden om de wil van God, dan ontvangen wij wat voor ons het beste is. Wat we daarbij denken maakt niet uit.

Zij die willen herstellen

5 december - We hebben gezien dat het programma werkt bij iedere verslaafde die eerlijk en oprecht wil stoppen (met gebruiken) - Just For Today

Liefdesrelaties en herstel

6 december - Relaties kunnen een vreselijk pijnlijke aangelegenheid zijn.

Onze emoties overleven

7 december - We gebruiken het gereedschap dat we tot onze beschikking hebben en we ontwikkelen het vermogen om onszelf staande te houden met onze emoties.

Gebreken bij hun ware naam noemen

8 december - Als we de werking van onze gebreken onder ogen zien en deze aanvaarden, dan kunnen we ze loslaten en doorgaan met ons nieuwe leven.

Luisteren

9 december - Dit vermogen om te luisteren is een geschenk dat groter wordt naarmate we geestelijk groeien. Het leven krijgt nieuwe betekenis zodra we onszelf voor dit geschenk openstellen.

Winnaars

10 december - Ik begon de mensen die het weten te redden op sommige vlakken na te doen. Ik raakte betrokken bij NA. Het voelde goed...

Ellende is een keuze

11 december - Niemand dwingt ons ertoe onze ellende op te geven.

Angst voor verandering

12 december - Door aan de stappen te werken, beginnen we de wil van een Hogere Macht te aanvaarden. We raken verlost van onze angst voor het onbekende. We worden bevrijd.

Lidmaatschap

13 december - Er is maar één voorwaarde voor lidmaatschap: het verlangen om te stoppen met gebruiken.

Verslaving, drugs en herstel

14 december - Verslaving is een lichamelijke, mentale en geestelijke ziekte die elk gebied van ons leven aantast.

De vreugde van het delen

15 december - Weggeven om te kunnen behouden wat we bij NA hebben ontvangen, is een spiritueel principe. Door anderen te helpen clean te blijven, delen we in de spirituele overvloed die wij hebben ontvangen.

Waar rook is…

16 december - Zelfgenoegzaamheid is de vijand van leden die al langer clean zijn. Als we voor langere tijd zelfgenoegzaam blijven, zal het herstelproces stoppen.

Motieven om service te doen

17 december - Alles bij NA-service hoort te worden ingegeven door het verlangen om de boodschap van herstel op een nog betere manier door te geven aan de verslaafde die nog lijdt.

De boodschap op onze bijeenkomsten

18 december - Verslaafden kunnen op ons rekenen vanwege het feit dat elke groep zich stelselmatig richt op het uitdragen van de boodschap.

Doen wat we zeggen

19 december - Woorden zijn waardeloos, tenzij we ze in praktijk brengen.

Zelfobsessie te boven komen

20 december - Als we ons de stappen eigen maken, leren we onze zelfobsessie los te laten.

Aanvaarding en verandering

21 december - Vrijheid om te veranderen lijkt pas te komen nadat wij onszelf hebben geaccepteerd.

Een nieuwe manier van leven

22 december - Wanneer wij aan het eind van ons latijn zijn en ondervinden dat we niet langer met maar ook niet zonder drugs als normale mensen kunnen functioneren, staan we allemaal voor hetzelfde dilemma….Zo goed en zo kwaad als het kan doorgaan tot het bittere einde – gevangenissen, inrichtingen en de dood – óf een nieuwe manier van leven zien te vinden.

Nieuwe ideeën

23 december - We beoordelen nog eens onze oude ideeën om vertrouwd te kunnen raken met nieuwe ideeën die ons naar een nieuwe manier van leven leiden.

De groep

24 december - De twaalfde stap van ons persoonlijke programma stelt dat we de boodschap ook moeten doorgeven aan de verslaafde die nog lijdt.… De groep is ons krachtigste voertuig om de boodschap door te geven.

Anonimiteit en eigenwijsheid

25 december - De drang om er persoonlijk beter van te worden... wat ons zoveel pijn heeft bezorgd in het verleden, valt weg als we trouw blijven aan het principe van anonimiteit.

Een onfeilbare Macht

26 december - Als we deze Macht leren vertrouwen, leren we onze levensangst te overwinnen.

God kon ons weer geestelijk gezond maken

27 december - Het proces van ertoe komen te geloven, maakt ons weer geestelijk gezond. De kracht om in actie te komen, danken we aan dit geloof.

Depressie

28 december - We vechten niet langer tegen angst, woede, schuld, zelfbeklag of depressie.

Door andermans ogen

29 december - Wanneer iemand ons op een tekortkoming wijst, kunnen we onmiddellijk in de verdediging schieten... [Maar] als we werkelijk vrij willen zijn, dan luisteren we goed naar de inbreng van onze medeverslaafden.

Actie en gebed

30 december - ...groei is het gevolg van actie en gebed, niet van onze wensen.

Dienstbaar zijn

31 december - Samenwerking is nog maar het begin van dienstbaarheid.